Medailonky osobností

Osobnosti, které výrazným způsobem sloužili františkánským terciářů a později Sekulárnímu františkánskému řádu, jsou řazeny podle roku svého narození

Podrobné životopisy a příběhy osobností Sekulárního františkánského řádu si můžete přečíst v tištěné kronice řádu

K dostání je na webu františkani.cz 

Pro členy řádu pouze za dobrovolný dar a poštovné.

Osobnosti Sekulárního františkánského řádu ve XX.století :

Církevní historik, teolog a filosof, vědec, pedagog. 

děkan bohoslovecké fakulty

Prvorepublikový politik za Lidovou stranu, poslanec Národního shromáždění a ministr ve dvou vládách Československa 

Národohospodář, finančník, který se stal františkánem.

Apoštolát sv. Františka sestry Urbanky

ředitel Třetího řádu sv.Františka

Založil sdružení katolické mládeže. Napsal knihu Dr.Nosek Mladým

Spolupracovník Judr. Františka Noska

Františkán – organizátor terciářského řádu a redaktor časopisu

Vedl smíšený sbor studentů teologie a terciářů

Otec Alois byl vysvěcen na kněze v závěru Protektorátu a většinu života sloužil v „podzemní církvi“ v pražských farnostech

Asistoval u mnoha duchovních povolání především do „třetího řádu“,

Lékař, jáhen terciář, který se stal na sklonku života knězem – duchovní průvodce pro nemocné

Jeho celý titul: P. Doc. MUDr. RNDr. PhMr. Mgr. František Mališ DrSc

Kněz – duchovní asistent terciářů, malíř a spisovatel

Je členem Sekulárního řádu 75 let. PO obnovení řádu v něm od počátku sloužil jako duchovní asistent. Napsal několik knih a sám si je ilustroval. V mládí byl zdatným šermířem.

Barvitý život kněze, kterého vychovali rodiče terciářián a fyzik v jedné osobě

P. Inocenc dostal v roce 1953 22 let za protistátní činnost v rámci vykonstruovaného  procesu „ Dvořák a spol.“ a skončil na Mírově. Propuštěn byl na amnestii prezidenta v roce 1960.

Věrná dcera sv. Františka, s vazbami na celou církev, a “nejbližší příbuzné”, fokolariny a dominikány především.

kříž “Pro Ecclesia et Pontifice”, vysoké církevní vyznamenání dostala Tonička od papeže Benedikta VI

kříž “Pro Ecclesia et Pontifice”, vysoké církevní vyznamenání dostala Tonička od papeže Benedikta VI

Františkán a fyzik v jedné osobě

Astronom po němž je pojménována jedna z planetek ve vesmíru.

Terciář a papežský nuncius (diplomat), který měl smysl pro humor

Giovanni Copa u nás působil nejen jako diplomat, ale jako biskup- duchovní pastýř

Řeholník, jáhen, pokorný služebník třetího řádu – bratr pravé radosti

Při svých častých cestách po místních společenstvích však působil jako pošťák dobrých zpráv

terciář pronásledovaný režimem, který opravil polorozbořenou kapli.

Při obnově III. řádu sv. Františka v Čechách sjezdil v 90. letech celou republiku. Manželka Jindřiška pracovala jako zdravotní sestra, starala se o jejich tři děti a o Václavovu maminku, často sama. Jindřiška vstoupila do řádu dříve jak Václav. Již v 16 letech v roce 1947, do III. řádu sv. Františka

Obnovitel a služebník Sekulárního řádu po roce 1989, obnovitel mnoha poutí a také Poutního výboru ke svatořečení Anežky České,

Fr. František Reichel byl i v 80 letech členem a funkcionářem Československé strany lidové (ČSL).

Duchovním asistent terciářů,zpovědník, který uměl potěšit františkánskými ilustracemi a smyslem pro humor

Vedl u Panny Marie Sněžné klub výtvarníků. Později zas učil některé sestry kreslit.

Současné osobnosti:

O jejich názorech, životech se lze dočíst v následujících časopisech

Rozhovory se současnými osobnostmi řádu

Tištěné rozhovory v knize Kronika sta let oddíl XXI století:

Zpravodaj národního bratrského společenství v ČR

  • Náměty k zamyšlení
  • Náměty k modlitbám
  • Františkánská inspirace
  • Formační příloha
  • Zprávy z národního i místních společenství

slovenský časopis Františkánská rodina

  • Spiritualita a sv. František
  • Na slovíčko
  • Blahoslavení a svatí
  • Vzpomínky
  • Zprávy z národní rady a oblastních a místních společenství