Zpravodaj národního bratrského společenství v ČR

 • Náměty k zamyšlení
 • Náměty k modlitbám
 • Františkánská inspirace
 • Formační příloha
 • Zprávy z národního i místních společenství

slovenský časopis Františkánská rodina

 • Spiritualita a sv. František
 • Na slovíčko
 • Blahoslavení a svatí
 • Vzpomínky
 • Zprávy z národní rady a oblastních a místních společenství

  Knihy které popisují sekulární františkánská řád. Odhalují jeho tvář, seznamují vás s lidmi, kteří se rozhodli následovat sv. Františka z Assisi ve světském prostředí.

  Vydáno u příležitosti 800. výročí ustanovení III. řádu svatého Františka z Assisi s poukázáním na trvale živý odkaz Serafinského otce. Určeno k povzbuzení, věnováno všem…

  Ve svědectví této publikace stejně jako v životech samotných sekulárních františkánů jde především o touhu naslouchat a přijímat doteky živého Boha. nejde o odkrývání tajemství skrytých koutů vesmíru, ale o hledání cesty do Božího království, které není z tohoto světa, ale je z Boží milosti v nás.

  Děkujeme bratřím z I. řádu za 800leté duchovní doprovázení z jejich řad.

  Kniha 800 let se sv. Druhý díl s podtitulem Kronika Sekulárního františkánského řádu posledních sto let
  Vydáno u příležitosti 800. výročí ustanovení III. Řádu svatého Františka z Assisi
  Kromě stručného historického pohledu na vývoj řádu ve 20 století se dočteme medailonky mnoha osobností, které se o řád zasloužili a také rozhovory s dodnes žijícími pamětníky.

  S kolektivem autorů sestavil Luboš Kolafa

  • Stručná historie řádu ve 20 století až dodnes
  • 18 medailonků a životopisů terciářů z 20 století
  • 15 rozhovorů s terciáři pamětníky 20 století
  • Kdo jsme a kam jdeme?

  350 stran historie až do současnosti. Významné osobnosti spojené s řádem za posledních sto let.

   

  Bonaventura Štivar (řeholní kněz, provincie kapucínů v ČR,  nový překlad Františkánských Pramenů)

  Jitka Krausová OV (psychiatrička, poastorační asistentka – Olomoucké arcibiskupství, autorka několika knih)

  Kniha Svatost ve světě předkládá krátké životní příběhy svatých a blahoslavených terciářů sekulárního františkánského řádu. Ten založil sv. František z Assisi v roce 1221 jako Třetí řád. Jsme seznámeni i se dvěma českými kandidáty beatifikace. Život s parametry svatosti lze prožít ve veřejném životě – a to dokonce i v mezinárodním měřítku, a rovněž tak v upoutání na lůžko v ústraní reflektorů dějin. 150 stran