Můj ale i váš Blog

Tajemství Vtělení pohledem bratrství a sesterství

Naše prožívání dodnes ovlivňuje josefínská doba a současný individualismus. Co se znovu spojit jako lidé v Grecciu? Dělat něco společně? Více si všímat svého okolí. Bratrství není to co přinesla francouzská revoluce rovnost – bratrství. Bratrství je vědomí, že skrze Syna, Krista máme jednoho otce a všichni jsme tedy bratry a sestry, děti Boží. Ačkoliv jsme každý jiný a originální, Otcovství máme společné. Bůh Otec je tu pro nás, když prostě už před věky sdělil své jménu Jsem. Jsem tu pro vás.

číst více
Svoboda svůdná, ale zrádná

Svoboda svůdná, ale zrádná

Křesťanství západu ztrácí formující vliv na svou vlastní kulturu. Krize rodiny je matečně spojena s krizí církve. Žijeme ve společnosti a kultuře všudypřítomného svádění. Jsme sváděni a jsme svedeni. Jde o celou paletu závislostí. Jedná se o cestu novodobého otroctví. Konzum se stal drogou. Otrokáři jsme my sami.

číst více

 Zastávej se

Řehole pro sekulárního fratiškány nás ve výkladu Generálních konstitucí inspiruje 15. Jako jednotlivci i jako společenství ať vydávají svědectví svým lidským životem a také odvážnými činy při prosazování spravedlnosti, především...

číst více

Bonaventura Bouše OFM – pár citátů

Bonaventura Bouše : „Smýšlení Kristovo je vydanost vůli Otce. Jeho smýšlením je křesťan osvobozen od zákona… Křesťanství může být pojato jen jako plnění (byť upřímné) souboru příkazů a zákazů, čímž si myslíme že dosahujeme vlastní spásy. Pro ty lidi je typické pojetí...

číst více