Pacifik Matějka OFM Cap

Na Velehradu 23.2.2023 800 let výročí Greccia a Řehole slavená Františkánskou rodinou v ČR

800 letý výroší Greccia a řehole na Velehradě – stučné výpisky a foto

https://www.frantiskani.cz/Sekularnifrantiskani/800-let-vyroci-rehole/