Místní společenství v Plzni

Oficiální stránky společenství Plzeň: http://www.mbssfrplzen.estranky.cz/

Scházíme se každý čtvrtek v 17,00 na faře ve Františkánské ul. Třetí čtvrtek v měsíci začínáme už v 16,30 adorací v kostele a mší svatou a pak společenství na faře. Jedná se o otevřené společenství pro všechny. Společenství trvají do 19,00.

Něco z historie františkánů za 1. republiky Eliška Chudáčková vzpomínky.

Seznam profesantů vedeme ve společenství od roku 1889.

Kroniku našich setkání vedeme elktronicky

 

 

První čtvrtek v měsíci 

kostel Nanebevzetí Panny marie v ulici Františkánská 

Jedná se o společenství modlitby a diskuze nad duchovním textem. Síla společné modlitby a kontemplace poselství sv. Františka začíná nejprve mší adorací a mší svatou.

podrobnosti

Druhý čtvrtek v měsíci

Dle předběžné dohody na prvním čtvrtku 
Účastní se jen přihlášení členové

čtvrtek má název Pomoc bližnímu jako projev předávané Boží milosti. Navštěvujeme starší osoby.

podrobnosti

Třetí čtvrtek v měsíci

Adorace, mše, nešpory, sdílení a plánování

Začínáme v 16,00 v kostele adorací, svátostí smíření a mší svatou. Někdy společné nespory v kostele. Od 17,00 pak společenství ve farním sále pokud nejsou nešpory v kostele modlíme se ja ne faře. Při občerstvení se sdílíme a plánujeme.

podrobnosti

Čtvrtý řtvrtek v měsíci

Být společně ve světě 

Obohacení zkušenostmi druhých a trvalá společná radost v Pánu! Jedná se o různé přednášky, kultrurní programy a pod.

podrobnosti

Kronika MBS Plzeň 2017-2023

Naše malé přispění světu

Kronika profesantů od roku 1889

Prezentace MBS Plzeň

Duchovní obnova pořádaná SFŘ MBS PLzeň na faře ve Františkánské ulici dne 25.3.2023. Vstupy pro rozjímání nám předeal evangelický farář Karel Šimr.

Amatérské nahrávky jednotlivých vstupů jsou přístupné na disku

Kontaktuj nás se svým přáním

Císařská mapa. Vpravo dole Františkásnký klášter obklopený zahradami.

Měsíčník terciářské listy

– Zpravodaj MBS Plzeň

Kliknutím na obrázek se ti otevřou stránky s historií terciářských listů ke čtení v pdf.