Zastávej se

Řehole pro sekulárního fratiškány nás ve výkladu Generálních konstitucí inspiruje 15. Jako jednotlivci i jako společenství ať vydávají svědectví svým lidským životem a také odvážnými činy při prosazování spravedlnosti, především ve veřejném životě. Ať se také zavazují...