Newsletter

Newsletter

Připojte se k odběru Glos a úvah ještě dnes.

Slibujeme, že nikdy nebudeme spamovat! Další informace naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

 • G17 – Lidé modlitby
  Hospodin Bůh zavolal na člověka: ‚Kde jsi?‘ On odpověděl: ‚Slyšel jsem tvůj hlas v zahradě a bál jsem se, že jsem nahý,a proto jsem se skryl‘“ Už se necítil jako syn, ale jako provinilý služebník. My – na rozdíl od Adama – chceme vytrvat ve vztahu Božích synů a dcer – v důvěře a lásce […]
 • G16 Lidé světla
  Biblický text kurzívou: Jedno však vím, že jsem byl slepý a nyní vidím (od narození slepý muž Jan 9:25) Lidé Světla dospívají k vidění na vyšší úrovni, k vidění jak do hloubky, tak do šíře. Takoví lidé nemusí „dokazovat“, že Ježíš je Bůh nebo Kristus a dokonce ani, že je dokonalý. sv. Maxim Vyznavač: Bůh […]
 • Tajemství Vtělení pohledem bratrství a sesterství
  Naše prožívání dodnes ovlivňuje josefínská doba a současný individualismus. Co se znovu spojit jako lidé v Grecciu? Dělat něco společně? Více si všímat svého okolí. Bratrství není to co přinesla francouzská revoluce rovnost – bratrství. Bratrství je vědomí, že skrze Syna, Krista máme jednoho otce a všichni jsme tedy bratry a sestry, děti Boží. Ačkoliv jsme každý jiný a originální, Otcovství máme společné. Bůh Otec je tu pro nás, když prostě už před věky sdělil své jménu Jsem. Jsem tu pro vás.
 • G15- Ne nás, ale svoje jméno oslav
  Jakmile však uznáváme že veškeré utrpení je i naše utrpení a také utrpení Boha, budeme lépe snášet útrapy a zklamání , jež nás potkávají. Chce to přestat stavět hradbu kolem skupiny do které patřím a uznat že jsme jedno Tělo. Už nejde o to mít pravdu, ale o to být spojeni. (text převzat z knihy Univerzální Kristus Richarda Rohra OFM)
 • Svoboda svůdná, ale zrádná
  Křesťanství západu ztrácí formující vliv na svou vlastní kulturu. Krize rodiny je matečně spojena s krizí církve. Žijeme ve společnosti a kultuře všudypřítomného svádění. Jsme sváděni a jsme svedeni. Jde o celou paletu závislostí. Jedná se o cestu novodobého otroctví. Konzum se stal drogou. Otrokáři jsme my sami.