G10 – Výkupné

Nad úryvkem z Písma: Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů.“      Anselm z Canterbury ve středověkém pojednání: Proč se Bůh stal člověkem? napsal: Bylo potřeba zaplatit cenu, aby Bůh získal zpět svoji čest, a bylo jí...

G-8 Čiňte pokání

 Nad úryvkem z Písma: „Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské.“   Pokání v kajícím řádu  1. verze Listu věřícím sv. Františka: Všichni, kteří milují Boha celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a celou svou silou (srov. Mk 12, 30) a...

G7 – srdce člověka

 Nad úryvkem z Písma: Řekl jim: „Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí.“   Naše motivace Je rybářem lidí ten, kdo chytí druhého na nějaký háček? Například manipulací? Přetvářkou? Populistickou  řečí? Jak z nás Ježíš činí rybáři lidí?  Po těch slovech na ně...

G6 – setkat se s ďáblem

 Nad úryvkem z Písma: Tehdy byl Ježíš Duchem vyveden na poušť, aby byl pokoušen od ďábla.   Naše útěky a schovávačky. Žijeme v době, kdy se bojíme o ďáblu mluvit, kdy slovo peklo raději nepoužíváme. Ano je jiná doba. Slova ďábel, peklo ztratila význam, který měla...

G5 – Usadit se

 Nad úryvkem z Písma: a usadil se v městě zvaném Nazare   Naše útěky a schovávačky. Vše má svůj čas. Je čas narození, čas klokotu života, čas tajemství i čas jeho odhalení. Josef se usadil s Marií a malým dítětem Ježíšem v Nazaretu a žili velmi dlouho životem...