G17 – Lidé modlitby

Hospodin Bůh zavolal na člověka: ‚Kde jsi?‘ On odpověděl: ‚Slyšel jsem tvůj hlas v zahradě a bál jsem se, že jsem nahý,a proto jsem se skryl‘“ Už se necítil jako syn, ale jako provinilý služebník. My – na rozdíl od Adama – chceme vytrvat ve vztahu Božích...

G16 Lidé světla

Biblický text kurzívou: Jedno však vím, že jsem byl slepý a nyní vidím (od narození slepý muž Jan 9:25) Lidé Světla dospívají k vidění na vyšší úrovni, k vidění jak do hloubky, tak do šíře. Takoví lidé nemusí „dokazovat“, že Ježíš je Bůh nebo Kristus a...

G15- Ne nás, ale svoje jméno oslav

Text: Ne nás, Hospodine, ne nás, ale svoje jméno oslav“ Jeden život, jedno utrpení a jedna smrt, jedna vlna na které společně plujeme Naše spory o osobní zásluze, odměně a trestu, o genderových, rasových a třídních rozdílech a soukromém vlastnictví – všechny ty věci,...

G14- Člověk to sám neunese.

Texty:  Jedno tělo, jeden Duch, k jedné naději jste byli povoláni ….neboť měl…zakusit smrt za všechny…jednou provždy, když obětoval sám sebe. Podobenství o Božím království Jedinou cestou ven z hlubokého smutku z reality světa je jít s „Ním a skrze...

G13 – Moudrost věků

Nad úryvkem z Písma: Průpovědi Šalomouna: – aby se poznala moudrost a kázeň…aby se zjednaly vzorné vychování, spravedlnost, právo a mravnost… a nezkušeným prozíravost a obezřetnost (Kniha přísloví 1 kap.) A druhý úryvek: Ať nikdo sám sebe neklame....