Text: Ne nás, Hospodine, ne nás, ale svoje jméno oslav“

Jeden život, jedno utrpení a jedna smrt, jedna vlna na které společně plujeme

Naše spory o osobní zásluze, odměně a trestu, o genderových, rasových a třídních rozdílech a soukromém vlastnictví – všechny ty věci, kvůli nimž se přeme a soupeříme – jsou otřeseny myšlenkou jeden život, jedna smrt a jedno utrpení, všichni plujeme jen na jedné vlně spolu, jsme v tom všichni společně. Evangelium nás učí žít a zemřít v Bohu a s Bohem. Dokud Bůh nebude všechno a ve všem Vše ostatní je nálepkování, počítání, kategorizování a srovnávání a poměřování. A tak mnozí, za svým křesťanstvím,  schováváme narcismus, sebestřednou.

Jakmile však uznáváme že veškeré utrpení je i naše utrpení a také utrpení Boha, budeme lépe snášet útrapy a zklamání , jež nás potkávají. Chce to přestat stavět hradbu kolem skupiny do které patřím a uznat že jsme jedno Tělo. Už nejde o to mít pravdu, ale o to být spojeni. (text převzat z knihy Univerzální Kristus Richarda Rohra OFM)