Řehole – hlava I. (SFŘ)

Hlava I SEKULÁRNÍ FRANTIŠKÁNSKÝ ŘÁD (SFŘ)[1] 1. Mezi duchovními rodinami, které Duch Svatý probudil v církvi [2], sdružuje františkánská rodina všechny členy Božího lidu – laiky, řeholníky i kněze – kteří se cítí povoláni následovat Krista ve stopách sv. Františka...

Řehole -Předmluva

Řehole Sekulárního františkánského řádu Předmluva POVZBUZENÍ SV. FRANTIŠKA KAJÍCÍM BRATŘÍM A SESTRÁM [neboli Slova života a spásy někdy též nazývaná: 1. verze Listu věřícím] Ve jménu Páně! O těch, kteří konají pokání Všichni, kteří milují Boha celým svým srdcem, celou...

Řehole – schvalovací apoštolský list

Schvalovací apoštolský list Papež Pavel VI. na věčnou paměť: Serafínský patriarcha svatý František z Assisi za svého života i po své slavné smrti nejen že mnohé povzbuzoval k tomu, aby sloužili Bohu v řeholní rodině, kterou založil, ale přivedl i četné laiky k tomu,...