Naše malá přispění světu v MBS Plzeň

Dar manželů Liškových klášterů Františkánů na konci 30. let xx. století

Vzpomíná Eliška Chudáčková :

Marie Lišková / jméno Benedikta v archivu není uvedeno/*28.11.1879, + 4.7.1978 terciářkou od roku 1945 Antonín Liška /opět jméno Benedikt není v archivu uvedeno/ *22.3.1873,  + 4.7.1947

Josef Chudáček a jeho dcery

Usiloval o vznik kostelů na plzeňských předměstích a v nově připojených obcích; propagoval katolický náboženský život na Plzeňsku. Angažoval se v katolických spolcích a hnutích a III. řádu sv. Františka

Josef Chudáček v Encyklopedii Plzeň

VÁCLAV PTÁK  OFS (1928-2020) terciář pronásledovaný režimem, který opravil polorozbořenou kapli.

Do řádu vstoupil v roce 1952 za silné podpory a formace své manželky. Václav Pták byl odsouzenv roce 1957 na rok a půl vězení za trestný čin podvracení republiky.

Jako františkán následoval sv. Františka z Assisi, který opravoval kaple a kostelíky v Assisi . Na konci osmdesátých let minulého století se Václav rozhodl ještě s dalšími katolíky opravit zchátralou kapli Panny Marie Pomocné v Kyjově u Plzně. Kaple byla historicky cenná, ale podobně jako mnoho dalších církevních památek v západních Čechách, byla neudržovaná a značně poškozená. Bratr Pták společně s p. P. Elhotou a p. Samkem a farářem S. Uhlířem strávili mnoho hodin práce, často na úkor rodiny, a také hledání sponzorů k financování stavebního materiálu kapli opravili a udržovali ve výtečném stavu až do celkové rekonstrukce po roce 1989.

Bratr Václav s františkánskou pokorou o opravování kaple po pracovní době v továrně  říká: „Nedělali jsme to pro svou slávu, bylo to třeba. Chtěli jsme kapli zachránit a to se nám povedlo. Panna Maria jistě věděla, že ne pro slávu, ale z lásky a úcty …“ Každý rok i v současnosti jsou u kyjovské kaple pořádány tři pouti farností Plzeň město.

 Více o Václavu Ptákovi an webu Františkánská rodina

Je nutné se zmínit o jeho manželce Jindřišce, která mu věrně zajišťovala domácnost, když nebyl dlouhé dny doma. Pracovala jako zdravotní sestra, starala se o jejich tři děti a o Václavovu maminku, často sama. Jindřiška vstoupila do řádu dříve jak Václav. Již v 16 letech v roce 1947, do III. řádu sv. Františka a 26. 12. 1948 složila profesní sliby. A jak se sám Václav vyjádřil Jindřiška mu byla počáteční inspirací pro vstup do řádu.

Karel Ženíšek a Pavla Ženíšková

Ludmila a Milan Kučerovi

Jaroslav Šedívý s Danou Šedivou