Glosy

Glosy nad slovem Bible – napiš i ty svojí

G-18 Boj o modlitbu

Modlitba je společenství a setkání s Bohem. Můžeme se na setkání připravit, čekat, „bdít a neumdlévat“, ale sami toto setkání neuskutečníme.

číst více

G17 – Lidé modlitby

Hospodin Bůh zavolal na člověka: ‚Kde jsi?‘ On odpověděl: ‚Slyšel jsem tvůj hlas v zahradě a bál jsem se, že jsem nahý,a proto jsem se skryl‘“ Už se necítil jako syn, ale jako provinilý služebník. My - na rozdíl od Adama - chceme vytrvat ve vztahu Božích synů a dcer -...

číst více

G16 Lidé světla

Biblický text kurzívou: Jedno však vím, že jsem byl slepý a nyní vidím (od narození slepý muž Jan 9:25) Lidé Světla dospívají k vidění na vyšší úrovni, k vidění jak do hloubky, tak do šíře. Takoví lidé nemusí "dokazovat", že Ježíš je Bůh nebo Kristus a dokonce ani, že...

číst více

G15- Ne nás, ale svoje jméno oslav

Jakmile však uznáváme že veškeré utrpení je i naše utrpení a také utrpení Boha, budeme lépe snášet útrapy a zklamání , jež nás potkávají. Chce to přestat stavět hradbu kolem skupiny do které patřím a uznat že jsme jedno Tělo. Už nejde o to mít pravdu, ale o to být spojeni. (text převzat z knihy Univerzální Kristus Richarda Rohra OFM)

číst více

G13 – Moudrost věků

Ukázal, že člověk se stane opravdu moudrým, pokud se napřed stane pošetilým. Pokud se všeho, co získal, vědomě nejprve vzdá. Pokud nepřijme za své, že je jen malou součástí velkého a sjednoceného a krásného vesmíru. A že ostatní lidé jsou na tom úplně stejně jako on, že spolu letíme vesmírem na malé planetce, jichž jsou ve vesmíru miliardy.

číst více

G10 – Výkupné

Náboženství založené na povinných obětech není totiž dost krásné, nadějeplné a ani přiměřené k úžasnému božímu stvoření. Jak napsal J.B. Phlipips (anglický překladatel Bible) : Takový Bůh je příliš malý.“ Ježíš samu představu o oběti nezbytné k tomu, aby nás Bůh miloval, vyvrací – nejprve v sobě a pak v nás všech: Učte se co znamená Milosrdenství chci a ne oběť.

číst více

G-8 Čiňte pokání

Cesta kajícníků podle sv. Františka znamená: plně si uvědomit Boží lásku k nám. Nikdy se jí nevzdávat. S Duchem svatým znovu hledat cestu v modlitbě a kontemplaci a ve spojení s církví – tedy s bratry a sestrami při liturgii a společných modlitbách.

číst více

G7 – srdce člověka

 Nad úryvkem z Písma: Řekl jim: „Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí.“  Naše motivace Je rybářem lidí ten, kdo chytí druhého na nějaký háček? Například manipulací? Přetvářkou? Populistickou  řečí? Jak z nás Ježíš činí rybáři lidí?  Po těch slovech na ně dechl a...

číst více

G6 – setkat se s ďáblem

 Nad úryvkem z Písma: Tehdy byl Ježíš Duchem vyveden na poušť, aby byl pokoušen od ďábla.   Naše útěky a schovávačky. Žijeme v době, kdy se bojíme o ďáblu mluvit, kdy slovo peklo raději nepoužíváme. Ano je jiná doba. Slova ďábel, peklo ztratila význam, který měla...

číst více

G5 – Usadit se

 Nad úryvkem z Písma: a usadil se v městě zvaném Nazare  Naše útěky a schovávačky. Vše má svůj čas. Je čas narození, čas klokotu života, čas tajemství i čas jeho odhalení. Josef se usadil s Marií a malým dítětem Ježíšem v Nazaretu a žili velmi dlouho životem...

číst více

Napiš svojí glosu  a pošli.

Nejlépe do formuláře klikni níže

nebo napiš mail na adresu: info@frantiskani.cz