Glosy

Glosy nad slovem Bible – napiš i ty svojí

G10 – Výkupné

Náboženství založené na povinných obětech není totiž dost krásné, nadějeplné a ani přiměřené k úžasnému božímu stvoření. Jak napsal J.B. Phlipips (anglický překladatel Bible) : Takový Bůh je příliš malý.“ Ježíš samu představu o oběti nezbytné k tomu, aby nás Bůh miloval, vyvrací – nejprve v sobě a pak v nás všech: Učte se co znamená Milosrdenství chci a ne oběť.

číst více

G-8 Čiňte pokání

Cesta kajícníků podle sv. Františka znamená: plně si uvědomit Boží lásku k nám. Nikdy se jí nevzdávat. S Duchem svatým znovu hledat cestu v modlitbě a kontemplaci a ve spojení s církví – tedy s bratry a sestrami při liturgii a společných modlitbách.

číst více

G7 – srdce člověka

 Nad úryvkem z Písma: Řekl jim: „Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí.“   Naše motivace Je rybářem lidí ten, kdo chytí druhého na nějaký háček? Například manipulací? Přetvářkou? Populistickou  řečí? Jak z nás Ježíš činí rybáři lidí?  Po těch slovech na ně...

číst více

G6 – setkat se s ďáblem

 Nad úryvkem z Písma: Tehdy byl Ježíš Duchem vyveden na poušť, aby byl pokoušen od ďábla.   Naše útěky a schovávačky. Žijeme v době, kdy se bojíme o ďáblu mluvit, kdy slovo peklo raději nepoužíváme. Ano je jiná doba. Slova ďábel, peklo ztratila význam, který měla...

číst více

G5 – Usadit se

 Nad úryvkem z Písma: a usadil se v městě zvaném Nazare   Naše útěky a schovávačky. Vše má svůj čas. Je čas narození, čas klokotu života, čas tajemství i čas jeho odhalení. Josef se usadil s Marií a malým dítětem Ježíšem v Nazaretu a žili velmi dlouho životem...

číst více

G4- V Egyptě

 Nad úryvkem z Písma: Když odešli, hle, anděl Hospodinův se ukázal Josefovi ve snu a řekl: „Vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uprchni do Egypta a buď tam, dokud ti neřeknu  Naše útěky a schovávačky. Každý z nás se občas utíká do Egypta. Do světa. Tak trochu mimo církev....

číst více

G3-Jezulátko

Alespoň jednou do roka tak bereme pražské Jezulátko do symbolické františkánské náruče. Ježíše – držel v ruce i náš veliký františkánský předchůdce svatý Antonín Paduánský. Co nám tím chtěl dát nejevo?

číst více

G2 – Vévodové

Myslím, že z malých společenství nedávno vyšli vévodové. Nad úryvek z Písma :A ty, Betléme, v zemi judské, zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty judskými, neboť z tebe vyjde vévoda, který bude pastýřem mého lidu Možná právě ti nejmenší se mohou pro nás stát vzorem....

číst více

Newsletter

Chceš odebírat nejnovější glosy? 

Napiš svojí glosu  a pošli.

Nejlépe podle vzoru dosavadních glos