Nad úryvkem z Písma: Řekl jim: „Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí.“

 Naše motivace

Je rybářem lidí ten, kdo chytí druhého na nějaký háček? Například manipulací? Přetvářkou? Populistickou  řečí? Jak z nás Ježíš činí rybáři lidí?  Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha svatého. Jistě existují různé návody jak se obrátit, jak přijmout Ducha. Můj soukromý návod je jednoduchý. Vytrvale se o Ducha svatého modlit. Bůh svým dětem nic neodepře. Druhá – těžší věc –  je naše rozhodnutí Duchu porozumět a hlavně jej pak uposlechnout. Bůh nám ponechává vždy svobodnou vůli  a k ničemu nás nenutí. Většinou je to naše srdce, které nás samo přinutí něco dělat pro druhé lidi. Cokoliv. Co nám Duch nabídne.

 

Chce to vytrvalost – jít za Ježíšem. Chce to velkou motivaci. A tou je možná osobní zkušenost. Zkusit to. Pochybovačný Tomáš Ježíši Kristu nakonec odpověděl: „Jsi můj Pán a můj Bůh.“

 

 

 

C