Texty:  Jedno tělo, jeden Duch, k jedné naději jste byli povoláni ….neboť měl…zakusit smrt za všechny…jednou provždy, když obětoval sám sebe.

Podobenství o Božím království

Jedinou cestou ven z hlubokého smutku z reality světa je jít s „Ním a skrze Něj“. Musíme uznat, že velký smutek světa sami nezvládneme a také to, že každé utrpení je součástí jednoho Velkého tajemství.  Boží království je cosi bytostně společného a sdíleného. Je to „Společenství svatých“. Všichni a všechno, živí i mrtví jsou jeden celek (i když v různých fázích). Jsme součástí „těla“.  Samotný člověk je příliš malý a nejistý na to, aby mohl unést tíhu slávy a břemeno hříchu. Individualizované chápání evangelia vede k poslušnosti autorit, poslušnosti církve, místo aby nevyšší ctností se pro nás stala láska, vzájemnost a svornost s Bohem.

Privatizovaná spása nikdy nepřeroste ve společenskou změnu – především proto, že přitahuje a ospravedlňuje individualisty.