Nad úryvkem z Písma: On přijde a ukáže světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud:

On – přímluvce – Duch svatý nám pomůže prožít v nás samých velmi účinný rituál, který je popsán v16. kapitole Levitiku. Vyhnání hříchů skrze vyhnání kozla Azazela do pouště. Izraelité na něj přenesli své viny a exportovali je jinam. Na koho svalíme vinu my?

Až moderní psychologie odhalila, že lidé vždy promítají své nevědomé stíny na jiné lidi, či skupiny. Ježíš přišel proto aby změnil naše smýšlení o Bohu a o nás samotných a o tom v čem skutečně spočívá dobro a v čem zlo. Pohledem na kříž jsme zváni, abychom obměkčili své srdce soucitem se vším utrpením, abychom  poznali i sami sebe, jak jsme užíráni nenávistí a násilností a obrátili svá srdce k srdci Boha, který s námi soucítí. Mechanismus svalování viny, náš sklon nenávidět sebe sama v jiných a útočit na sebe sama v jiných je příliš lákavý. Bůh však nikdy nesahá k násilí. Bůh zachraňuje láskou a zahrnováním a ne vylučováním a trestáním. Dokud si neuvědomíme, že problémem jsme my sami, budeme z Boha dělat stále obětního kozla. Zdá se , že lidé spíše zabijí Boha, než aby se změnili. (Richard Rohr OFM)

Bůh nás zve  do svého Božího Já, všechny a všechno, ne jen pár vyvolených. K tomu ti pomůže rozmluva s Ukřižovaným. Najdeš jej v knize Univerzální Kristus str. 159