Hlava I

SEKULÁRNÍ FRANTIŠKÁNSKÝ ŘÁD (SFŘ)[1]

1. Mezi duchovními rodinami, které Duch Svatý probudil v církvi [2], sdružuje františkánská rodina všechny členy Božího lidu – laiky, řeholníky i kněze – kteří se cítí povoláni následovat Krista ve stopách sv. Františka z Assisi. [3]
Tito [všichni] chtějí různými způsoby a formami, ale v živém vzájemném společenství, zpřítomňovat společné charisma serafínského Otce v životě a poslání církve. [4]

2. V rámci této [františkánské] rodiny zaujímá své zvláštní místo Sekulární františkánský řád, který je charakterizován jako organická jednota všech katolických bratrských společenství (fraternit), rozptýlených po celém světě a otevřených pro všechny skupiny věřících. V těchto bratrských společenstvích se bratři a sestry z podnětu Ducha Svatého snaží ve svém světském stavu dosahovat dokonalosti v lásce a profesí (slibem) se zavazují žít evangelium tak jako sv. František podle této Řehole, potvrzené církví. [5]

3. Tato Řehole po [dokumentu] “Memoriale propositi” (1221) a po řeholích schválených papeži Mikulášem IV. a Lvem XIII. přizpůsobuje Sekulární františkánský řád potřebám a očekáváním svaté církve ve změněných podmínkách doby. Výklad Řehole přísluší Svatému stolci. Řehole se bude uvádět do života podle Generálních konstitucí a zvláštních stanov.

Odkazy

[1]františkánský řád [či Třetí řád sv. Františka] (latinsky Tertius ordo franciscanus), zkratka TOF.františkánský řád [či Třetí řád sv. Františka] (latinsky Tertius ordo franciscanus), zkratka TOF.

[2]Konstituce Lumen Gentium 43

[3]Pius XII., Promluva k terciářům 1 (1.7.1956)

[4]Apostolicam Actuositatem 4,8

[5]zřizovat.