Lubomír Mlčoch – zamyšlení nad snem svobody při konferenci Diaolg uprostřed Evropy. Universum ČKA 2/2019 str 17

Svoboda politická není jedinou lidskou svobodou a je hluboce ovlivněna svobodami jinými a dokonce podstatnějšími.

Základem všech svobod je svoboda náboženská. Po roce 1989 po letech pronásledování věřící snili o oživení víry v ČR. Vědci zase snili o svobodě bádání. Většina společnosti snila o  hojnosti, svobodě pohybu a cestování.

Všechny tyto sny byly v ČR zastíněny snem o rychlé ekonomické proměně ze socialismu na kapitalismus. Friedrich von Hayek varoval před cestou do otroctví všemocného státu kapitalismus bez pravidel vede k nové totalitě. Petr Pithart se dodnes nemůže smířit s tím, kde by naše země mohla být, kdyby se privatizace nezvrhla. Jan Pavel II varoval před demokracií bez hodnot.

V devadesátých letech v ČR byl pokus hledání společné cesty k otázce transformace, ale neúspěšný kvůli různočtení, neshody v porozumění duchovním dějinám.  Vznikly tak neutuchající spory o majetkové vyrovnání a finanční uspořádání mezi církvemi a státem. Důvodem bylo i neodpuštění komunistické minulosti.

Rozhodující tedy není vnější náboženská svoboda, ale svoboda vnitřní.(Působení falešných ideologií, izolace od pravd křesťanské víry – odlišné od minulosti, žijeme v kultuře, která je nepřátelská vůči jakémukoliv náboženskému pohledu)

Křesťanství západu ztrácí formující vliv na svou vlastní kulturu. Krize rodiny je matečně spojena s krizí církve. Žijeme ve společnosti a kultuře všudypřítomného svádění. Jsme sváděni a jsme svedeni. Jde o celou paletu závislostí. Jedná se o cestu novodobého otroctví. Konzum se stal drogou. Otrokáři jsme my sami.

Kazatel Raniero Cantalamessa – františkán-kapucín- hodnotí analýzy Karla Marxe o otroctví peněz jako obdivuhodnou. Jeho vize ,že se dá vše koupit, se naplnila. Dnes koupíte nejen dostihové koně, ale i fotbalistu, nebo hokejistu.

Ježíš řekl, že nelze sloužit Bohu i mamonu.

Rozvoj založený na spravedlnosti a solidaritě je jiným názvem pro mír. Jako lidé jsme však nepoučitelní a tak hrubé nespravedlnosti ve světovém hospodářském řádu, na kterém se podílíme i my, povede znovu k bojům a válkám.

Civilizace lásky je jediný sen hodný toho jména, jehož snění bychom se měli oddat. Jen k takové odpovědné svobodě nás Bůh stvořil