Udržování napětí

Shrnutí třetího týdne 14. ledna – 19. ledna 2024

Neděle

Mluvím o pouhém udržování napětí, ne nutně o hledání řešení nebo uzavření paradoxu. Musíme souhlasit s tím, že budeme žít bez řešení, alespoň po nějakou dobu. Myslím, že otevření se tomuto držení je samotným názvem a popisem víry.-Richard Rohr

Pondělí

My, kteří se zapojujeme do nenásilných přímých akcí, vlastně nejsme strůjci napětí. Pouze vynášíme na povrch skryté napětí, které je již živé. Vytahujeme ho na povrch, kde může být viděno a řešeno.-Martin Luther King Jr.

Úterý

Nezapomeňte, že nás podpírá Bůh, který je příliš velký na jednorozměrné pravdy, a to je dobře. Nejde o to, že bychom se drželi paradoxů, ale o to, že paradoxy se drží nás. Drží nás na hlubokém místě. Na dostatečně hlubokém místě. Na velkorysém místě. Ačkoli my se možná paradoxu bojíme, Bůh ne.-Debie Thomasová

Středa

Skutečnost je paradoxní. Jsme-li upřímní, vše je střetem protikladů a na této stvořené zemi není nic, co by nebylo zároveň směsicí dobrého a špatného, užitečného a neužitečného, láskyplného a šíleného, živého a umírajícího.-Richard Rohr

Čtvrtek

Je to zvláštní záležitost být černochem a žít v Americe, a ještě zvláštnější je být černochem a věřícím člověkem v těchto teprve vznikajících Spojených státech, nést s sebou břemeno společensky konstruované ideje zvané rasa a přitom být naplněn božsky inspirovaným mandátem k odstranění všech omezení lidské duše. -Otis Moss III

Pátek

Časy, kdy se setkáváme se svými rozpory nebo s nimi počítáme, jsou často zlomovými okamžiky, příležitostmi ke vstupu do hlubšího tajemství Boha.

-Richard Rohr

Modlitba: Za krásu ve všednosti

Praktikum třetího týdne

V knize Cole Arthura Rileyho Černé liturgie se modlí za naši schopnost udržet pohromadě mimořádné a obyčejné:

Modlitba nad všedním životem

Bože všech nádherných věcí,

Učiň nás lidmi zázraků. Ukaž nám, jak si udržet nuance a vize, když se naše duše stávají závislými na bolesti, na nemilovaném. Je mnohem snazší vidět šero a rozklad; tak často zpívá hlasitější píseň. Nalaď naše srdce na dobro, které se stále probouzí uprostřed nás, ne proto, abychom se oddávali toxické pozitivitě nebo zanedbávali bolest světa, ale abychom byli lidmi schopnými existovat v napětí. Uděl nám návyky posvátného zastavení. Ať žasneme nejen nad tím, co je velkolepé nebo majestátní, ale nad jménem krásy, které je vyryto do každého obyčejného okamžiku. Ať se všední život naplní tajemstvím, které nás přiměje dýchat ještě hlouběji. A kéž nás to podpoří a uchrání před zoufalstvím. Amen.

Přečtěte si tuto meditaci na cac.org.

Prameny:

Cole Arthur Riley, Black Liturgies: Prayers, Poems, and Meditations for Staying Human (New York: Convergent Books, 2024)35.

Image credit: Oliver Hotakainen, Untitled (detail), Finland, 2021, photograph, public domainClick here to enlarge image.

How do we keep fire afloat on water? How do we act for justice and stay humble and listening?