Vaše Pravé Já je sám Život

Vaše Pravé Já je Život, Bytí a Láska. Láska je to, pro co jste byli stvořeni, a láska je to, kým jste. Když žijete mimo Lásku, nežijete ze svého pravého Bytí , nežijete s plným vědomím života. Píseň písní říká, že “Láska je silnější než smrt. . . . Záblesk lásky je zábleskem ohně, je plamenem JHVH” (Píseň Písní 8:6, Jeruzalémská Bible). Vaše Pravé Já je malým plamínkem velké Univerzální Reality, kterou je Život sám, Vědomí samo, Bytí samo, Láska sama, samotné Boží Já.