Proměňující síla lásky

Pokud výklad vede naše Pravé Já k prožívání některého nebo několika plodů Ducha, jak jsou vyjmenovány v listu Galaťanům 5,22-23 – lásky, radosti, pokoje, trpělivosti, laskavosti, dobroty, důvěřivosti, mírnosti a sebeovládání -, myslím, že můžeme věřit, že tento výklad pochází z Ducha, z hlubšího proudu moudrosti. Pokud z výkladu vyplývají nějaké negativní nebo trestající emoce – jako je morousovská radost, pocit nadřazenosti, sebeuspokojení, arogantní dualistická jistota, touha po pomstě, potřeba vítězství nebo jakýkoli duch odmítání či vylučování -, nejedná se o Ježíšovu hermeneutiku, ale o naše vlastní ego, které stále řídí loď.

Méně vědět, více milovat

Dnes potřebujeme proměněné lidi, a ne jen lidi s odpověďmi. Jak napsal Eugène Ionesco: “Vysvětlení nás odděluje od úžasu . . . “. [3] Nechci, aby mé učení a příliš mnoho slov někoho oddělilo od úžasu nebo aby působilo jako náhrada za vnitřní zkušenost. Úžasná antologie knih a dopisů zvaná Bible je celá určena k úžasu – nikoli k “důkazu” nebo jistotě!

Setkání s Bohem skrze Bibli

Setkání s Bohem v Bibli 

Nejde ani tak o to stát se duchovními bytostmi, jako spíše o to, jak se stát lidmi. Bible říká, že duchovními bytostmi už jsme; jen to ještě nevíme. Bible se vám pomáhá proniknout do tajemství tím, že ukazuje Boha v obyčejném životě.