Setkání s Bohem skrze Bibli

Setkání s Bohem v Bibli 

Shrnutí pátého týdne

30. ledna – 4. února 2022

Neděle
Úžasná antologie knih a dopisů nazvaná Bible byla napsána pro setkání v milostnému vztahu mezi Bohem a duší.
—Richard Rohr 

Pondělí
Jedním ze způsobů, jak číst celou Bibli, je všimnout si postupného odhalování našeho „já“, postupné změny našeho „já“, které začne být schopné mít milující vztah s Bohem a se všemi ostatními. Rosteme od dětství, kdy jen přijímáme lásku, k lásce dospívajícíh, k zamilovanosti, až ke společenství s dospělými . Biblická spiritualita má má sílu z nás udělat člověka, který umí přijímat i dávat lásku a ze srdce polného lásky. Lásky která je plně svobodná.
—Richard Rohr 

Úterý
Pochopení se nenajdeme ve slovech a prohlášeních jednotlivců, ale v rozhovoru mezi jednotlivci a Bohem.
—Brian McLaren 

Středa
Přátelství je podmíněno láskou – skutečnou láskou: soucitem, empatií, vztahem, překročováním toho, co si představujeme, že je možné. Podmínkou je láska. A pokud nabídneme lásku, výsledkem je přátelství, a také dokonce přátelství s Bohem.
—Diana Butler Bass 

Čtvrtek
Nejde ani tak o to stát se duchovními bytostmi, jako spíše o to, jak se stát lidmi. Bible říká, že duchovními bytostmi už jsme; jen to ještě nevíme. Bible se vám pomáhá proniknout do tajemství tím, že ukazuje Boha v obyčejném životě. 
—Richard Rohr 

Pátek
Moc Božích slov působí jako kvas v srdci a probouzí nás k touze po osobní zkušenosti s Boží přítomnosti, o které se v Písmu píše. 
—James Finley 

Trénink pátého týdne

Lectio Divina s poezií

Drew Jackson je pastor a básník. Jehož básně odrážejí jeho hluboké porozumění Písmu a vztah k Bohu. Zkuste vyzkoušet lectio divina s jeho básní “O zemi a nebi”, založenou na rodokmenu Ježíše nabízeném v Lukášovi 3:23-38.

Použijte pokyny od otce Richarda:  

Přečtěte si následující pasáž pomalu čtyřikrát. Při prvním čtení (možná nahlas) poslouchejte svým srdcem tu část nebo slovo, které vás oslovuje. Během druhého čtení se zamyslete nad tím, co se dotýká přímo vás, třeba tím, že to přečtete nahlas nahlas nebo si slova zapíšete. Za třetí – vyjádřete to co jste zažili v modlitbě a sdělte Bohu k čemu se cítíte povoláni. Za čtvrté: zůstaňte nějaký čas v tichu. [1] 

O Zemi a obloze  

Když jsem seděl na babiččině klíně
a cítil se volně
zaplnil jsem jej teplem
a ona začala vzpomínat
na široké pláně minulosti
Už tu nebudu dlouho
ale chci ti něco říct.
Kdysi žili skvělí lidé 
i když nedělali všechno dobře
Jejich životy byly naplněny
 vítězstvím i prohrou.
Ale přesto byli krásní
i přes jejich chyby
A vzala mne něžně za ruku
s láskou Boží přítomnosti.
Všichni moji předci 
povstali z prachu země
a byli naplněni životem
přijali dech od Boha
Víš můj milovaný
a právě tohle znamená
být Adamem. 
Být člověkem.
 
Nikdy nezapomeň odkud jsi přišel.
I když na konci přichází tma.

Její vzpomínka měla sílu přimknout
mne k zemi
ale zároveň mi dát sílu do života.
Její vzpomínky stoupali vzhůru
aby mne spojila se zemí
A tak už nikdy nezapomenu
že patřím zemi i nebi

----

Experience a version of this practice through video and sound.

 
 
[1] Adapted from Richard Rohr, A Spring within Us: A Book of Daily Meditations (Albuquerque, NM: CAC Publishing, 2016), 30.  

From God Speaks Through Wombs: Poems on God’s Unexpected Coming, a book of poetry by Drew Jackson. Copyright ©2021 by Drew Edward Jackson. Used by permission of InterVarsity Press, PO Box 1400, Downers Grove, IL 60515. www.ivpress.com 

Image Credit: Barbara Holmes, Untitled 17 & 20 (detail), 2021, photograph, United States, used with permission. Warren K. Leffler, Civil rights march on Washington, D.C., 1963 (detail), Photograph, public domain. Jenna Keiper and Leslye Colvin, 2021, triptych art, United States.

The creative team at CAC sent a single-use camera to core teacher Dr. Barbara Holmes as part of an exploration into contemplative photography. Her photos are featured here together with historical images in a form inspired by early Christian/Catholic triptych art: a threefold form that tells a unified story.   

Image Inspiration:The Bible reveals the ongoing work of liberation by God and God’s people. It is a bridge to our understanding of God moving through the ordinariness of time and space. Just like this river: symbolizing the continuing story of the struggle for justice as it flows around and through this freedom fighter of the 1960s.