Jednota v růzností

Všichni jsme Kristovo Tělo

Šestý týden: Jednota v různosti

V této homilii založené na textu 1 Korintským 12 otec Richard ukazuje, jak apoštol Pavel chápal naši jednotu v různosti

prostřednictvím podobenství o tělu Kristově:

Jednota znamená odpouštět

Jako lidstvo se musíme důsledně vypořádat z myšlenkou jednoty v rozmanitosti. Moc té myšlence nerozumíme A to je důvod, proč v naší společnosti nadále bojujeme s s rasismem spolu se sexismem, homofobií, rozdělením na třídy (kasty), s, nacionalismem a dalšími problémy. Nejčastěji si vybereme svojí malou skupinu, protože nevíme jak patřit do větší. Ta vyžaduje mnoho příliš mnoho odpouštění.

Kulturní individualismus nefunguje

Apoštol Pavel píše: “Tak jako tělo je jedno, ale má mnoho údů, a jako všecky údy těla jsou jedno tělo, ač je jich mnoho, tak je to i s Kristem. ” (1 Kor. 12:12 Eku). Pavlova nauka o tělu Kristovu. Obyvatele Západu jsou vychováni v kulturním individualismu, a proto nauku hůře chápou. Ani náš nedostatek neuvědomujeme. Snažíme být svatí jeden bez druhého. Ale to nefunguje, protože svatý je pouze celek. Jednotlivě jsme příliš malí, příliš křehcí, příliš nalomení, abychom mohli plně zjevit Kristovo tajemství.

Jednota v různosti je v Duchu Božím

Pavel pokračuje zdůrazněním jednoty: “Neboť my všichni, ať Židé či Řekové, ať otroci či svobodní, byli jsme jedním Duchem pokřtěni v jedno tělo a všichni jsme byli napojeni týmž Duchem. “ (1K 12,13 Eku). Pavel v textu boří různé představy o nacionalismu, třídách či kastách.

Láska nám pomůže z izolace jednotlivce

Pavel však dále ctí rozmanitost: “Tělo není jeden úd, nýbrž mnoho údů. ” (1. K 12,14). Každý z nás, kdo čteme dnešní meditaci, jsme jiný a jedinečný člověk. A zároveň však nejsme zas tak odlišní a jedineční. Mystikové se proto noří do hlubších úrovní, aby si více uvědomili, že jsme více než jeden, je nás mnoho. Pokud se dokážeme posunout od “já” k “my”, začne naše obrácení. Většina z nás začíná tím, že si myslí: “Je to všechno jen o mně!” Jen velkorysá, bezpodmínečná láska nás může osvobodit z izolace sebe sama. Jen někteří na to musí více počkat.

Jako individualisti jsme příliš slabí

Často se svého izolovaného já ptáme: “Jsem už dost dokonalý? Jsem už dobrý?” Ano, jste dokonalí a dost dobří! Přesto jsme však jako jednotlivci příliš křehcí, příliš nejistí, příliš malí, abychom unesli tíhu takové slávy. A také jsme příliš malí a slabí na to, aby unesli břímě hříchu.

čím narušit absurdní lidský systém?

Obecně jsme dost hloupí a hříšní. Napsal jsem malou knížku, ve které jsem se snažil ukázat, že Pavel ve skutečnosti učí revoluční myšlenku: Zlo je ve společnosti pokládáno za dobro, ještě dříve než se ho jednotlivci odváží vykonat.[1] Ano – všichni žijeme v absurdním systému. Pokud si to pokorně a upřímně přiznáme, budeme mít více síly spojit se dohromady. Kapitalismem jsme školeni srovnávat se s druhými, soutěžit s nimi. Jenže evangelium to narušuje tím, že říká, že především jsme jedno; a pak dodává: ale že každý z nás jsme jedineční. Udržet jednotu a naši individualitu pohromadě pomáhá odhalovat křesťanské tajemství: “Vy jste tělo Kristovo, a každý z vás je jedním z jeho údů. ” (1 K 12,27 Eku).

https://www.frantiskani.cz/index.php/category/richard-rohr-ofm-centrum-pro-zivot-a-rozjimani/

[1] See Richard Rohr, What Do We Do with Evil? The World, the Flesh, and the Devil (Albuquerque, NM: CAC Publishing, 2019).

Adapted from Richard Rohr, “Unity Is Created Out of Diversity,” homily, January 27, 2019.

Image credit: Barbara Holmes, Untitled 24 (detail), 2021, photograph, United States, used with permission. Warren K. Leffler, View of the huge crowd, 1963 (detail), photograph, public domain. Warren K. Leffler, Demonstrators sit, 1963 (detail), photograph, public domain. Jenna Keiper and Leslye Colvin, 2021, triptych art, United States.

The creative team at CAC sent a single-use camera to core teacher Dr. Barbara Holmes as part of an exploration into contemplative photography. Her photos are featured here together with historical images in a form inspired by early Christian/Catholic triptych art: a threefold form that tells a unified story. 

Image inspiration: Humanity is One although we are as diverse as flowers in a field. There is power in many different individuals coming together for one purpose—the March on Washington reminds us that together we have the capacity to be a transformative body and force for change.