Jednota v růzností

Starověká moudrost Zulu – Ubuntu

Šestý týden: Jsme jeden a mnoho

Přítel centra CAC Reverent Dr. Jacqui Lewis našel inspiraci v africkém pojetí “ubuntu,” což znamená: “Jsem tím, kým jsem, protože jsme tím, kým jsme.” Ubuntu nám může pomoci k uzdravení z našich současných krizí a nejednoty:

Kdo jsme, abychom opravdu byli?

Ještě předtím, než se objevil v globálním světě objevil COVID-19, žili jsme ve “vroucím nepořádku”. V našem současném životním stylu se rasa a etnický původ, kasty a barva pleti, pohlaví a sexualita, sociálně ekonomické zařazení a vzdělání, náboženství a politické strany staly důvodem k rozdělení a plného strachu a zášti. Jednoduše řečeno, žijeme v nebezpečné době a odpověď na otázku ubuntu “Kdo jsme, abychom opravdu byli?” může mít dlouhodobé následky i pro příští generace.

Každá osoba existuje prostřednictvím jiných lidí.

Máme na výběr. Na tuto otázku můžeme odpovědět jen s malou představivostí, tím že se uzavřeme do svého kmene a skryjeme se tak před naší přirozenou odpovědností uzdravovat náš svět. Nebo můžeme odpovědět na otázku, kdo jsme, jiným způsobem: Můžeme na ni odpovědět v duchu ubuntu. Jeho princip vychází z fráze Zulu Umuntu ngumuntu ngabantu, což doslova znamená, že osoba je osobou prostřednictvím jiných lidí. Jiný překlad zní: “Jsem tím, kým jsem, protože jsme tím, kým jsme.” . . . S ohledem na tuto skutečnost jsou slova kým budu je hluboce spjata se slovy kdo jste. Jinými slovy, každý z nás je ovlivněn okolnostmi, které vznikají od lidí kolem nás. Co ubližuje tobě, ubližuje i mně. Co léčí tebe, uzdravuje i mě. To, co ti dělá radost, způsobí, že i já se raduji, a to, co tě učiní smutným, má na mne vliv, že také pláču.

Empatie Ubuntu vede k revoluci lásky

Necháme-li se usměrňovat starověkou moudrosti ubuntu může se nám podařit zoufale potřebnou revoluci lásky. Můžeme povstat z popela naší současné reality. . Empatie, která vyrůstá z naslouchání druhým, ze spojení s našimi sousedy a z lásky k bližním, podobné jak milujeme sami sebe, nám pomůže najít nový směr. [1]

Otec Richard našel podobnou perspektivu sjednocení ve spiritualitě Juliána z Norwiche (1343–asi 1416). Píše:

Sjednocené vědomí vede k sjednocení lidí

Rozdělení do dvou nestejných částí či skupin (Dichotomie)a dualistické nazírání na svět můžeme překonat pouze sjednoceným vědomím na všech úrovních: osobní, vztahové, sociální, politické, kulturní, v mezináboženském dialogu a zejména ve spiritualitě. Proměnění lidé se v sobě sjednotí, taskže pak mohou usilovat a dělat totéž. [2]

Láska sjednocuje životy všech lidí

Moje oblíbená křesťanská mystička, Juliana z Norwiche, použila staroanglický termín “oneing”, aby popsala, co se děje mezi Bohem a duší. Juliána napsala: “Sama o sobě nejsem vůbec nic; ale obecně jsem – doufám sjednocena láskouneboť právě v jejím sjednocení spočívá život všech lidí.” Také napsala: “Boží láska v nás vytváří takovou jednotu, že když je skutečně žita, žádný člověk se nemůže od druhého oddělit”. V božích očích jsou všichni lidé jeden a jeden člověk je všichni lidé.” [3]