Reverend Dr. Jacqui Lewis

Jednota v různosti

Příběhy mých rodičů, můj vlastní příběh a spásonosný příběh o Božím závazku uzdravit naše duše a uzdravit svět způsobily, že jsem viděla svět bez rasismu a představovala jsem si svou roli při jeho vytváření. Abychom pochopili, co má Bůh v úmyslu, abychom vnímali Boží vidění, musíme nejen vykládat Písmo. Chceme-li najít pro sebe své povolání Boží povolání a jeho plán s námi; musíme umět porozumět svým vlastním příběhům, prozkoumat záblesky naší svaté představivosti a také se zamýášlet nnad slepými místy, která zabraňují naší schopnosti vidět to, co pro nás vidí Bůh.

Jednota v růzností

Všichni jsme Kristovo Tělo

Ano – všichni žijeme v absurdním systému. Pokud si to pokorně a upřímně přiznáme, budeme mít více síly spojit se dohromady. Kapitalismem jsme školeni srovnávat se s druhými, soutěžit s nimi. Jenže evangelium to narušuje tím, že říká, že především jsme jedno; a pak dodává: ale že každý z nás jsme jedineční. Udržet jednotu a naši individualitu pohromadě pomáhá odhalovat křesťanské tajemství: “Vy jste tělo Kristovo, a každý z vás je jedním z jeho údů. ” (1 K 12,27 Eku).