Jednota v růzností

Patříme do jedné rozmanité rodiny Ubuntu

Šestý týden: Jednota v různosti

Spisovatelka a aktivistka Mungi Ngomane vypráví

Spisovatelka a aktivistka Mungi Ngomane vypráví o nadšení svého nedávno zesnulého dědečka, jihoafrického biskupa a také aktivisty za lidská práva Desmonda Tutua pro ubuntu. Desmont věřil , že ubuntu poskytuje vizi plnou naděje pro sjednocení našeho rozmanitého světa:

Ubuntu je způsob života

Ubuntu je způsob života, který nás všechny může poučit. . . . Vychází z jihoafrické filozofie a zahrnuje v sobě naše touhy po dobrém a společném životě. Tak to pocítíme, když se spojíme s ostatními lidmi a sdílíme s nimi pocity lidskosti. Když druhým opravdu nasloucháme a prožíváme s nimi emoce. Když se k sobě i k ostatním lidem chováme s důstojností, kterou si zaslouží.

Jsme spolu svázáni

Byla jsem vychována v komunitě, která mne naučila ubuntu jako jednu z mých prvních lekcí života. Můj dědeček, arcibiskup Desmond Tutu, mi vysvětlil podstatu ubuntu takto: “Moje lidství je plně svázáno s tvým lidstvím.”

Vážit si každého člověka

V mé rodině jsme byli vychováváni k tomu, abychom si vážili osoby, která žije ubuntu jako člověka, jehož život stojí za to napodobit. Základem filozofie ubuntu je respektovat sebe i ostatní. Takže pokud se naučíte vidět jiné lidi, včetně cizinců, jako opravdové lidi, nikdy s nimi nebudete chtít zacházet jako s lidmi na jedno použití nebo jako s bezcennými. . . .

Bez druhých nic nejsme

Ubuntu nás učí hledat odpovědi vně nás Ubuntu se snaží rozšířit náš obzor, tak abychom vždy chápali i druhou stranu příběhu. Ubuntu nám pomáhá s našimi bližními najít pohodu, spokojenost a sounáležitost. PO tom všem přece ve skutečnosti toužíme. Ubuntu nám jasně sděluje, že jednotlivci nejsou ničím bez dalších lidí. Zahrnuje každého, bez ohledu na rasu, vyznání nebo barvu pleti. Přijímá prostě naše rozdíly a raduje se z nich. [1]

Oslava různosti

Desmond Tutu učil, že ubuntu oslavuje naši různost ve vzájemné závislosti, protože různost a rozmanitost souvisí s Celkem a s pokojem, který přináší Ježíš:

Síť božských vztahů

Zjišťujeme, že jsme všichni umístěni do delikátní Božské sítě živých vztahů . Jsme tam všichni s našimi bližními i se zbytkem celého stvoření. To nás vede k tomu , že chceme žít jako členové jedné rodiny. Velké lidské rodiny která je bohatá na rozmanité vlastnosti a plná darů odlišných kultur, plná různých ras a lidí pocházející z různorodých prostředí. – A právě kvůli velké rozmanitosti jsme byli stvořeni pro vzájemnou závislost. . . .

Šalom

Mír, který si přejeme, je pozitivní a dynamický. V hebrejštině se mír nazývá šalom. Šalom se týká celistvosti, integrity; znamená fyzickou i duchovní pohodu. Znamená také hojnost života, kterou Ježíš Kristus slíbil. To vše souvisí s harmonickým soužitím s našimi sousedy ve pokojném prostředí, které poskytuje úrodnou půdu pro růst skutečného lidství. [2]

Prameny

[1] Mungi Ngomane, Everyday Ubuntu: Living Better Together, the African Way (New York: Harper Design, 2020), 13, 14.

[2] Desmund Tutu, “The Quest for Peace,” address, Johannesburg, August 1986, quoted in Michael Battle, Ubuntu: I in You and You in Me (New York: Seabury Books, 2009), 83.

Image credit: Barbara Holmes, Untitled 24 (detail), 2021, photograph, United States, used with permission. Warren K. Leffler, View of the huge crowd, 1963 (detail), photograph, public domain. Warren K. Leffler, Demonstrators sit, 1963 (detail), photograph, public domain. Jenna Keiper and Leslye Colvin, 2021, triptych art, United States.

The creative team at CAC sent a single-use camera to core teacher Dr. Barbara Holmes as part of an exploration into contemplative photography. Her photos are featured here together with historical images in a form inspired by early Christian/Catholic triptych art: a threefold form that tells a unified story. 

Image inspiration: Humanity is One although we are as diverse as flowers in a field. There is power in many different individuals coming together for one purpose—the March on Washington reminds us that together we have the capacity to be a transformative body and force for change.

Více článků R. Rhora