Jednota v různosti podle biskupa Tuty

V každém z nás přebývá Bůh

šestý týden: Jednota v různosti

Zesnulý biskup Desmond Tutu chápal, že vzájemná závislost jednoho na všech a všech na jednom je způsob jak žít k obrazu Božímu:

Obrovská hodnota každého jednotlivce pramení v Boží lásce

Bůh nás stvořil, a neustále nás dává život, daroval nám naší existenci. Navzdory že se vše kolem nás spiklo aby to bylo popřeno, každý z nás máme nesmírnou hodnotu, opravdu nekonečnou hodnotu, každého jednotlivě z nás Bůh miluje. Proto nás přece [Bůh] stvořil. Naše hodnota je rovna tomu kdo jsme. Je to balíček lidského života a bytí. Nezávisí na vnějších parametrech, jako je etnická příslušnost a barva pleti, ani na naší úspěšnosti, ať jí můžeme nebo nemůžeme nabídnout. Naše hodnota pramení z prosté skutečnosti, že nám život dala Láska Boží. [Richard dodává jednou mi biskup Tutu řekl: “Jsme jen žárovky, Richarde, a naším úkolem je prostě svítit!”]

Opravdu každého z nás

Každý z nás je obrazem Boha, každý je svatostánkem Ducha svatého, v každém přebývá Bůh – nejsvětější Trojice.

Myslet si, že má někdo menší hodnotu je svatokrádež

Zacházet s člověkem jako s někým menším než jsem napsal výše není jen špatné. . . . Je to opravdu rouhání a svatokrádež. Je to, jako kdybychom plivli Bohu do tváře. Z toho důvodu je potřeba stavět se proti nespravedlnosti, rasismu, vykořisťování, útlaku. Ale na jako nějaký politický úkol, ale jako reakci na náboženský, duchovní příkaz. Jestliže nebráníme projevům zla, tak jsme neposlušní Boha.

Naše různost je důvodem proč se všichni navzájem potřebujeme

Bůh nás vytvořil abychom na sobě byli závislí, stvořil nás k Božímu obrazu. A to je obraz božského společenství svaté a požehnané Trojice. Bůh nás stvořil, abychom byli odlišní, abychom si tím více uvědomili že jeden druhého potřebujeme. Existuje africký idiom : “Osoba je osobou prostřednictvím jiných osob.” Učíme se, jak se stát člověkem prostřednictvím jiných lidí. . . .  [1]

Trojiční vztahy jsou pro nás lékaem

Desmond Tutu a učitel CAC Brian McLaren vidí v Trojici lék pro svět. Svět kde komunity změní význam slov “my” a “oni”:

Vesmír vztahů

Vztahy v Bohu trojice nám pomáhají představit si vesmír vztahů lidí. Vztahů jednoho ke druhého, vztahu celého společenství v jednotě, v komunitě, ale také uvnitř nás samotných. Vesmír vztahů, kde laskavost jednoho vůči druhému se stanou samozřejmostí a kde nepřátelství vůči druhému pro nás budou cizí, překvapivé a budeme je považovat ze nemístné chování.

V celém vesmíru vztahů lidí je přítomen Bůh

Bůh komunity nás postupně vede , abychom chápali, že Bůh je v komunitě s námi. Ano my s ním a on s námi. Dodává nám odvahu pocítit, že jsme s ním. Náš přístup ke Trojici ale není lakmusový papírek, který použijeme ke zjištění, zda jsme schválení a nebo nejsme. Celý obraz Trojice je pro nás obdarování, nabízí se nám jako poezie Určitě se nemá stát příkazem k splnění abychom získali Boží schválení nebo když se nám jej nepodaří uplatnit k našemu zatracení. To ne. Má nás inspirovat k tomu, abychom si začali více vážit jinakosti, abychom získali úctu k různosti.

Spirituální výzva

Začneme-li uplatňovat trojiční vztahy v nás i v komunitě, stanou pro nás nejenom návodem k léčbě, ale přímo nás začnou uzdravovat. [2]

Prameny

[1] Desmond M. Tutu, “My Credo,” in Living Philosophies: The Reflections of Some Eminent Men and Women of Our Time, ed. Clifton Fadiman (New York: Doubleday, 1990), 234, 235. Note: Minor changes made to incorporate inclusive language. 

[2] Brian D. McLaren, Why Did Jesus, Moses, the Buddha, and Mohammed Cross the Road? Christian Identity in a Multi-Faith World (New York: Jericho Books, 2012), 130, 131–132.

Image credit: Barbara Holmes, Untitled 24 (detail), 2021, photograph, United States, used with permission. Warren K. Leffler, View of the huge crowd, 1963 (detail), photograph, public domain. Warren K. Leffler, Demonstrators sit, 1963 (detail), photograph, public domain. Jenna Keiper and Leslye Colvin, 2021, triptych art, United States.

The creative team at CAC sent a single-use camera to core teacher Dr. Barbara Holmes as part of an exploration into contemplative photography. Her photos are featured here together with historical images in a form inspired by early Christian/Catholic triptych art: a threefold form that tells a unified story. 

Image inspiration: Humanity is One although we are as diverse as flowers in a field. There is power in many different individuals coming together for one purpose—the March on Washington reminds us that together we have the capacity to be a transformative body and force for change.

CAC denní texty česky

CAC Daily Meditations anglicky