poznání celou bytostí

Poznávání celou naší bytostí

Dar pravého náboženství spočívá v tom, že rozhrnuje závoj a říká nám, že naše prvotní zkušenost byla důvěryhodná. Říká nám, že jsme milovaní, ať už jsme tento zrcadlící pohled přijali, nebo ne. Ujišťuje nás, že žijeme v laskavém vesmíru, který je na naší straně. Vesmír, ujišťuje nás, je radikální milost.

Bůh je milovaný

Žádný nedostatek lásky

Bylo to něco nového – mezirasový projekt sociálních služeb spojený s hnutím za svobodu, kde většina dobrovolníků byla bělochů a ředitelé byli černoši a všichni žili společně v jednom domě. V roce 1961 to bylo rozhodně něco nového. Vidět mě a mého manžela ve vedoucích funkcích dělalo černochům radost a byli na nás hrdí.

Temná noc

Láska

Doufám, že jste někdy pocítili takovou intimitu o samotě s Bohem; slibuji, že je vám k dispozici. Možná jen potřebujeme, aby nám někdo řekl, že tuto božskou intimitu můžete očekávat. Bojíme se o ni požádat, bojíme se ji hledat. Připadá nám to troufalé. Nevěříme, že taková láska existuje – a dokonce pro nás osobně. Ale ona existuje.

Pavel - mystik

Proměna identity

Láska znamenala pro Pavla víc. Znamenala postavit se proti systémům moci, které vládly jejich světu, a spolupracovat s Duchem na vytvoření nového způsobu života, který by stál v protikladu k moudrosti současného světa. Láska a spravedlnost jdou přece ruku v ruce. Spravedlnost bez lásky může být brutální a láska bez spravedlnosti může být banální. Láska je srdcem spravedlnosti a spravedlnost je společenskou formou lásky.

Trojice

Trojice je Láska

Trojice je Láska. Prostřednictvím meditativní modlitby se postupně dostaneme k pochopení, jak lásku ve světě projevovat. Naše srdce může doslova změnit naše myšlení. Změna myšlení směrem k Lásce pak změní i naše činy. Nechat růst lásku znamená, změnit vztahy v mém okolí na milující vztahy. O ony pak už způsobí růst vzájemnosti a rovnost i ve světě. 

1- týden rozjímání

Láska až za hranice navyklého

Chcete-li vidět jak vypadá láska k bližnímu, je potřeba překročit hranice naší kultury, vytvořit nové území v našem srdci. Vytvořit srdce schopné postarat se o cizince. Láska změní cizince v našeho přítele. Opravdová láska porušuje zažitá pravidla, překračuje vžité hranice, je nezkrotná a až extravagantní ale právě tím vylepšuje náš rod.