Sedm příběhů: První část

Shrnutí pátého týdne 28. ledna – 2. února 2024

Neděle

Když hluboce věříme, že život je dobrý, Bůh je dobrý a lidstvo je dobré, děláme vzrušující a nápadité věci, protože jsme si jisti, že jsme součástí příběhu, který směřuje k něčemu dobrému. -Richard Rohr

Pondělí

V sedmém příběhu, příběhu o smíření, můžeme stále vítězit, jen ne na úkor někoho jiného. V Sedmém příběhu nejsou lidé hlavními hrdiny světa. Je jím láska.-Gareth Higgins a Brian McLaren

Úterý

V prvním příběhu o stvoření v knize Genesis není Boží povaha dominantní a nevnucuje světu určitou formu. Je to “Budiž světlo”. Je to moc, která dává svolení.-Brian McLaren

Středa

Pokud se nezapojí obnovující vědomí, hrozí, že revoluce pouze obrátí karty a nahradí jeden soubor narušených vztahů další nadvládou, možná o něco méně utlačující formou nadvlády, ale přesto nadvládou.-Gareth Higgins

Čtvrtek

Všichni lidé, s nimiž se Ježíš stýká a jí, jsou lidé, kteří jsou obětními beránky, lidé, kteří jsou využíváni pro očistný příběh někoho jiného.  To jsou lidé, které Ježíš polidšťuje.-Brian McLaren

Pátek

Místo abychom se stáhli ze světa, ať už jako jednotlivci, skupiny nebo národy, jsme povoláni k tomu, abychom se plně ponořili do míst, kde jsme. Naše kontemplativní praxe jsou vždy způsoby, jak být ve světě živější a aktivnější pro společné dobro.-Gareth Higgins

Mír a světlo

Praxe pátého týdne

Brian McLaren a Carmen Acevedo Butcherová nabídli tuto meditaci na závěr online setkání CAC Příběhy, které zraňují, příběhy, které uzdravují jako povzbuzení posluchačů k životu podle Sedmého příběhu.

Představte si sebe u zdroje světla

McLaren: Rád bych vás vyzval, abyste se několikrát zhluboka nadechli, pohodlně se posadili nebo postavili tam, kde právě jste, a nechali své tělo na chvíli spočinout. Představte si tento Sedmý příběh jako malý světelný bod. Příběh prochází vašima ušima nebo ho vidíte prožívat v něčím životě. Vstupuje do toho, kým jste. Příběh míru, jehož hrdinou je láska. Je to příběh spravedlnosti, rovnosti, bezpečí a radosti. Představte si tento příběh jako malý světelný bod, který spočívá ve středu vaší bytosti. Pak si představte, že se tento malý světelný bod stává světelným jezírkem a pramenem nebo fontánou světla. Během několika následujících okamžiků si představujte, jak ve vás tento bod světla roste.

Naplňte se světlem pro druhé

Carmen: Představte si, jak se tímto světlem naplňujete. Nyní si představte, jak vás toto světlo naplňuje a jak skrze vás vyzařuje ven. Nyní si představte, že toto světlo, které z vás vychází, se dotýká lidí kolem vás, členů vaší rodiny, sousedů, ostatních lidí ve vašem sousedství, lidí na vašem pracovišti, lidí ve vašem společenství věřících a všech ostatních, které potkáváte. Představte si, že je toto světlo objímá a že je také naplňuje.

Modlete se aby vaše světlo uzdravovalo

McLaren: Všichni víme, že ve světě působí mnoho dalších příběhů, příběhů, které zraňují lidi, příběhů, které možná zranily každého z nás. Uvědomme si, že můžeme být v pokušení reagovat na tyto příběhy, které zraňují, způsobem, který v tomto [zraňujícím] příběhu pokračuje. Chvíli chovejme ve svém srdci modlitbu, prosbu, žádost o pomoc, aby naše životy nebyly vtaženy do příběhů, které zraňují, ale abychom žili na stálém kurzu příběhu, který uzdravuje.

Kéž je můj příběh láska a uzdravení pokojem

McLaren: Kéž žiji v příběhu pokoje, jehož hrdinou je láska. Kéž tento příběh žije ve mně.

Carmen: Ať je to příběh, který se odehrává v mém srdci: Kéž příběh Božího pokoje přináší uzdravení nám i světu.

McLaren: A kéž příběh Boží lásky přináší uzdravení nám i světu. Amen.

Tuto meditaci si můžete přečíst na stránkách cac.org.