Transformační síla umění

Věřím, že dobré umění, dobrá poezie a skutečná mytologie nám sdělují, aniž bychom si toho byli vědomi, že život není jen sled izolovaných, nesouvisejících událostí. Velké pravdy – pokud je lze vizualizovat v obrazech – odhalují hluboké zákonitosti a ukazují, že jsme jejich součástí. To nás hluboce uzdravuje a z velké části se to děje pod naším vědomím. Velký příběh nás vtahuje dovnitř vesmírného příběhu.

Prožívání rozporů

Zdrojem duchovní moudrosti je trpělivé držení otázek a rozporů, mnohem více než hledání rychlých jistot, spěchání k uzavření nebo odsouzení, jak to chce ego a dualistická mysl. Ego chce vědět, že má pravdu. Chce stát na své vlastní „pevné“ půdě, kterou si samo vytvořilo – nikoli na tajemné pevné půdě propasti. Proto tolik náboženství zůstává nezralých a často se v nich ukrývají lidé, kteří chtějí mít vše pod kontrolou, namísto lidí vycvičených v tom, aby se vzdali kontroly ve prospěch Milující Přítomnosti.

Milující vnitřní svědectví

Během rozjímání se mohou vynořit zapomenuté bolestné zážitky. V takových případech pomáhá setkání s duchovním vůdcem nebo terapeutem, abyste zdravým způsobem zpracovali staré rány a traumata. Během celoživotní praxe nám kontemplace postupně pomáhá odpoutat se od toho, za koho se považujeme, a spočinout ve své autentické identitě Lásky. Zpočátku nám to může připadat jako „transplantace identity“, dokud se nenaučíme trvale spočinout v Bohu.

Milost stárnutí

V mládí se všichni tak silně ztotožňujeme se svou osobností, že se stáváme experty na popírání a učíme se eliminovat nebo popírat vše, co ji nepodporuje. Naše stínové já z nás všech na určité úrovni dělá pokrytce, někoho, kdo spíše hraje roli, než aby byl „skutečný“. Všichni jsme v té či oné skříni a společnost nás dokonce podporuje v tom, abychom své role hráli. Obvykle všichni ostatní náš stín vidí, proto je zásadní, abychom se dozvěděli, co o nás všichni ostatní vědí – kromě nás!

Vstup do oblaku nevědomosti

Když ego investuje do svého poznání, je přesvědčeno, že má celý obraz. V tom okamžiku se růst zastaví. Cesta se zastaví. Po tomto bodě se nám už nic nového nestane. Termín, který zde používáme, „mysl začátečníka“, pochází z buddhismu. U buddhistů zřejmě odkazuje na naléhavou potřebu zůstat otevřený, navždy studentem. Mysl začátečníka vždy říká: „Jsem žák. Mám se ještě co učit.“ Souvisí to s pokorou před skutečností a s tím, že nikdy nepředpokládám, že rozumím.

rok 2023

Meditace pro rok 2023:  „prorocká cesta“    

Je to kontakt se Skutečností, který nás nakonec uzdraví. A kontemplace, jednoduše řečeno, je setkání se skutečností v její nejjednodušší, bezprostřední a rozporuplné podobě. Je to řešení těchto nesmírných rozporů, které charakterizuje mystiky, světce, proroky a všechny, kdo se modlí. Výsledkem je vždy „něco třetího“.

zrání v nedokonalosti

Síla ve slabosti

Zdá se, že nejsme tak svobodní, abychom byli upřímní, nebo si to dokonce uvědomovali, protože většina našich zranění je pohřbena v nevědomí. Je tedy naprosto nezbytné, abychom našli spiritualitu, která na tuto skrytou úroveň dosáhne. Pokud tomu tak není, nic se ve skutečnosti nezmění.

Udržovat si důvěru v to, že Bůh je dobrý, že Bohu lze důvěřovat a že Bůh je aktivně zapojen do mého života, je mnohem silnější a účinnější praxe. To je praktická síla biblické víry.

Jsme vedeni

Udržovat si důvěru v to, že Bůh je dobrý, že Bohu lze důvěřovat a že Bůh je aktivně zapojen do mého života, je mnohem silnější a účinnější praxe. To je praktická síla biblické víry.