Vstup do oblaku nevědomosti

Když ego investuje do svého poznání, je přesvědčeno, že má celý obraz. V tom okamžiku se růst zastaví. Cesta se zastaví. Po tomto bodě se nám už nic nového nestane. Termín, který zde používáme, “mysl začátečníka”, pochází z buddhismu. U buddhistů zřejmě odkazuje na naléhavou potřebu zůstat otevřený, navždy studentem. Mysl začátečníka vždy říká: “Jsem žák. Mám se ještě co učit.” Souvisí to s pokorou před skutečností a s tím, že nikdy nepředpokládám, že rozumím.

rok 2023

Meditace pro rok 2023:  “prorocká cesta”    

Je to kontakt se Skutečností, který nás nakonec uzdraví. A kontemplace, jednoduše řečeno, je setkání se skutečností v její nejjednodušší, bezprostřední a rozporuplné podobě. Je to řešení těchto nesmírných rozporů, které charakterizuje mystiky, světce, proroky a všechny, kdo se modlí. Výsledkem je vždy “něco třetího”.

zrání v nedokonalosti

Síla ve slabosti

Zdá se, že nejsme tak svobodní, abychom byli upřímní, nebo si to dokonce uvědomovali, protože většina našich zranění je pohřbena v nevědomí. Je tedy naprosto nezbytné, abychom našli spiritualitu, která na tuto skrytou úroveň dosáhne. Pokud tomu tak není, nic se ve skutečnosti nezmění.

Udržovat si důvěru v to, že Bůh je dobrý, že Bohu lze důvěřovat a že Bůh je aktivně zapojen do mého života, je mnohem silnější a účinnější praxe. To je praktická síla biblické víry.

Jsme vedeni

Udržovat si důvěru v to, že Bůh je dobrý, že Bohu lze důvěřovat a že Bůh je aktivně zapojen do mého života, je mnohem silnější a účinnější praxe. To je praktická síla biblické víry.