Nevědomí

Shrnutí dvacátého týdne května – 20. května 2022
Neděle

Zdravé náboženství je vždy pokorné vůči své svatosti a poznání. Ví, že neví. Každý, kdo skutečně ví, také ví, že vůbec neví. -Richard Rohr

Pondělí

Podle mých zkušeností jsou lidé, kteří najdou Boha, obvykle lidé, kteří své hledání a své otázky berou velmi vážně, více než aby si byli absolutně jisti svými odpověďmi. -Richard Rohr

Úterý

Můžeme dojít až  na místo, které ukazuje za hranice pojmů. Pak začneme objevovat, co Bůh není, a můžeme nechat  prostor tomu, co si jen stěží dokážeme představit. Bůh není žádná popsatelná  věc. -Lisa Colón DeLay

Středa

Kontemplace je spočinutí v Boží přítomnosti a to beze slov a mimo všechny myšlenky a představy. Při kontemplaci  na nic nemyslíme. Na nic nemyslíme, ale beze slov spočíváme v přítomnosti mimo myšlenky Přítomnost  důvěrně přistupuje k našemu srdci, stejně jako my k němu, a spočíváme v jednotě. -James Finley

Čtvrtek

Co kdybychom právě v okamžiku, kdy se slova rozkolísají, kdy nám začnou unikat mezi prsty, zjistili, že jsme schopni nerušeně nahlédnout do svaté pravdy? -Janet P. Williamsová

Pátek

Když stojíme před ohromným Božím tajemstvím, můžeme si jen mumlat. Víme, že cokoli, co se právě stalo, se vymyká slovům, nedá se dokázat a vymyká se jakékoli racionální jistotě. Naše současná představa Boha už není, protože pokud si to myslíme, pak to není tBůh. -Richard Rohr

Cvičení ve dvacátém týdnu

Přijímání “milosti”

Anglikánská kněžka a spisovatelka Janet P. Williamsová navrhuje poezii jako užitečný způsob, jak se jednotlivci mohou posunout za hranice běžných vzorců myšlení a modlitby. Píše: “Básně se zabývají tajemstvím a skutečností dostatečně okatě, abychom v nich mohli, jak požadovala Emily Dickinsonová, ‘říkat pravdu a nahlížet.” [1] Zveme vás k poslechu básně s názvem “Grace” australské básnířky Judith Wright [1915-2000], kterou si můžete poslechnout kliknutím na obrázek níže. Prostřednictvím modlitebního naslouchání se báseň stává pozváním k prožitku Boha přesahujícího to, co můžeme poznat. Zde je úryvek:

Grace

Život je každodennost, prostý chléb

který stojí za to jíst. Avšak poznal jsem i víno,

opojení, o němž se nedá mluvit ani zpívat… .

Zdá se, že s věcmi nemá vůbec nic společného …

… ovládá hloubku těla, jakési vnitřní oko …

… protože se odehrává mimo tady a teď,

Pozitiva i  negativa,i  to, v co doufáme a čím jsme. [2]

Prameny:

https://email.cac.org/t/d-l-fjkktdd-tlkrhyidn-h/

[1] J. P. Williams, Seeking the God Beyond: A Beginner’s Guide to Christian Apophatic Spirituality (Eugene, OR: Cascade, 2019), 161.

[2] Judith Wright, “Grace,” in The Double Tree: Selected Poems, 1942–1976 (Boston: Houghton Mifflin, 1978), 143.

Image credit: Chaokun Wang,  night (detail), 2017, photograph, China, Creative Commons. Unknown Author, Close-up of New Growth (detail), 1970, photograph, British Columbia, Public Domain. Chaokun Wang, 竹子 bamboo (detail), 2015, photograph, Heifei, Creative Commons. Jenna Keiper & Leslye Colvin, 2022, triptych art, United States. Click here to enlarge the image.

This week’s images appear in a form inspired by early Christian/Catholic triptych art: a threefold form that tells a unified story.  

Image inspiration: Moonlight, dewdrops, the overnight growth of bamboo. Nature reveals the great mystery of the Divine in the cycles and patterns of life.

Explore Further. . .

Prayer For Our Community

God, Lord of all creation, lover of life and of everything, please help us to love in our very small way what You love infinitely and everywhere. We thank You that we can offer just this one prayer and that will be more than enough, because in reality every thing and every one is connected, and nothing stands alone. To pray for one part is really to pray for the whole, and so we do. Help us each day to stand for love, for healing, for the good, for the diverse unity of the Body of Christ and all creation, because we know this is what You desire: as Jesus prayed, that all may be one. We offer our prayer together with all the holy names of God, we offer our prayer together with Christ, our Lord. Amen.

Listen to Father Richard pray this prayer aloud.