přísp.10a- Seminář “Jak přistupovat ke starým a nemocným”

Jako pečovatelka jsem pracovala 7 let, takže nějaké zkušenosti se starými lidmi mám. Na co si musíme dát hlavně pozor, když jsme mladí a pečujeme o staré lidi, je postoj, který zaujímáme téměř nevědomky : Postoj jakési přezíravosti a nadřazenosti. Tady je nějaká babka nebo děda, kteří už nejsou ničeho schopni – a tak jim teda pomůžeme, no.

Přísp.-16- Seminář “Jak přistupovat ke starým a nemocným

Paní Annu již netrápí neodpuštění, svému synu odpustila a vše odevzdala Bohu ve svátosti smíření. Těší mě, že paní Anna mi ukazuje, že duchovní složka paliativní péče je potřebná a žádoucí – aby péče tělesná, sociální, psychologická a duchovní šly ruku v ruce a takto byla nemocnému dána péče komplexní, péče o „celého člověka.“

Přísp.12 – semniář jak přistupovat ke starým a nemocným

Senioři ke konci života bilancují nad fázemi svého života, hodnotí svůj dosavadní život a pokládají si otázky o smyslu svého života. Přemýšlí, zda učinili vše, co si kladli za svoje cíle. Často se stává, že na své otázky nenašli odpovědi. Proto se potřebují svěřit někomu, kdo jim aktivně naslouchá a poskytuje prostor k tomu, aby odpovědi na otázky nalezli sami v sobě.

Přísp.7 – Formační seminář . “Jak přistupovat ke starým a nemocným”

Závěrem bych chtěl říct alespoň toto. Pokud by někdo chtěl vykonávat kteroukoliv službu s vidi – nou laciného vděku slabých a nemohoucích, pak je vedle. To je slabá motivace. Tito lidé jsou mnohdy opravdu rádi, že za nimi někdo přijde, že si jich někdo všimne, že slyší vlídné slovo. Navštěvovat nemocné je jeden ze skutků milosrdenství.