Přísp.-2 – Seminář jak přistupovat ke starým a nemocným

Péče o naše starší bratry a sestry jsou součástí historie našeho řádu


Drazí bratři a sestry,
OFS a YOUFRA,
Pokoj a všechno dobré:
Posíláme šestou část materiálu rodinné komise, aby naše místní BS mohla přemýšlet o rodině, jak jsme k tomu byli vyzváni během Generální kapituly 2014. Téma pro rok 2021, navrhované k reflexi zní:

„Péče o naše starší bratry a sestry, jejich život a cesta jsou
částí historie našeho řádu “

Ze zkušenosti našich starších bratří a sester, kterou život dává, pochází velká moudrost.

Pojďme společně strávit nějaký čas v prostoru pro modlitby a děkovat za společný život.


71. žalm:
17 Učils mne Bože od mládí, až dosud vyprávím o tvých zázracích. 18 Neopouštěj mne, Bože, když stárnu a šedivím, tomuto pokolení než tvou sílu vyjevím, o tvé moci než zpravím všechny potomky.
19 Tvoje spravedlnost, Bože, sahá až k nebi, ty, kdo jsi činil velké věci. Kdo je jako ty, Bože? 20 Dal jsi mi okusit hrozné úzkosti, k životu mne ale znovu navrátíš, zpět mne vytáhneš z nejhlubších propastí. 21 Mou vážnost znovu posílíš, vrátíš se, abys mne utěšil.


Modlitba:


Pane Ježíši, narodil ses z Panny Marie,
dcery svatého Jáchyma a svaté Anny.
Učiň, ať se díváme s láskou na starší lidi celého světa. Chraň je ! Jsou bohatstvím našich rodin, církve a celé společnosti. Podporuj je !

Kéž mohou zestárnout doma, aby zůstali svým rodinám
silnými pilíři víry,
správci ušlechtilých ideálů,
živými poklady náboženských tradic.
Učiň je učiteli moudrosti a odvahy
aby mohli přenášet plody svého zralého lidství a
duchovní zkušenost budoucím generacím.
Pane Ježíši, pomoz rodinám a společnosti
ocenit přítomnost a roli prarodičů.
Kéž by nikdy nebyli ignorováni nebo vyloučeni,
ale ať najdou úctu a lásku.
Pomoz jim žít klidně
a cítit se vítáni po léta života, který jim uděluješ.
Maria, matko všech živých,
vždy se postarej o všechny naše
starší bratry a sestry.
Doprovázej je během jejich pozemské pouti
a skrze naše modlitby ať se mohou všechny rodiny
jednou setkat v naší nebeské vlasti,
kde čekáš na celé lidstvo,
aby mohlo prožívat
velké objetí života bez konce.

Zpět na celý program


Amen

(Z původního textu vypsala Markéta Kubešová)

Categories: FormaceTags: