Formační seminář . „Jak přistupovat ke starým a nemocným“

Program semináře „Jak přistupovat ke starým a nemocným“

 1. úvodní pozdravy
 2. Modlitby
 3. Z dopisů: Jana Pachnerová
 4. 4– Br. Martin Richard Macek, OH – Co nemocní potřebují
 5. Diskuze ve skupince
 6. Z Dopisů: Pavla Ženíšková zkušenosti desítky let pastorační pracovnic
 7. Z Dopisů Vladimír Stoklas praktické rady nemocničního kaplana
 8. 1- Marie Svatošová 4MIN- duchovní potřeby nemocného
 9. Jana Ivanišová – Domov seniorů Žilina
 10. 3-Marie Svatošová – 2 MIN- péče a evangelizace
 11. Diskuze ve skupince
 12. Z dopisů: Ludmila Kučerová péče o seniory (koordinátorka Charity)
 13. Z dopisů: Věrka Eliášková přístup k seniorům
 14. Z dopisů: Anička Srbová (pohřebné) zasloužilá pracovnice Charity
 15. 2 -Marie Svatošová – 1 MIN není vše na nás
 16. Společná diskuze všech 15 minut ( Rodinná Komise CIOFS)
 17. Z dopisů Hana Reichsfeldová – příběh z Domácího hospicu
 18. 5- Br. Martin Richard Macek, OH 6 MIN -závěr krátký
 19. SOUHRN zaznamenaných příspěvků z diskuze – napište mi další
 20. Záznam diskuze – neveřejné

4- Br. Martin Richard Macek, OH – Co nemocní potřebují

1- Marie Svatošová 4MIN- duchovní potřeby nemocného

3-Marie Svatošová – 2 MIN- péče a evangelizace

2 -Marie Svatošová – 1 MIN není vše na nás

Pavla Ženíšková MBS Plzeň- mnohaletá pastorační pracovnice Biskupství plzeňského

Categories: FormaceTags: