Přísp.9 – Seminář “Jak přistupovat ke starým a nemocným”

Jana Ivanišová – Domove sociálnych služieb Žilina

Pokoj a dobro

Moje meno je Jana Ivanišová

Rehoľné meno Klára

Mám 30 rokov. Žijem v Žiline na Slovensku.

Som vo formácii v Františkánskom svetskom ráde.

Pán má vedie rôznymi cestami, pre mňa niekedy nepochopiteľnými. Od januára pracujem, ako opatrovateľka v Domove sociálnych služieb. Pre mňa nepochopiteľné, pretože som predtým pracovala hlavne s deťmi a mladými ako vychovávateľ a animátor. Avšak dá sa stihnúť aj to:):)

Teraz sa snažím vzdelávať Katechézach Dobrého pastiera aspoň online…..

Cítila som potrebu byť užitočná v tomto období, tak som nechala Pána, aby mi pomohol v tejto mojej túžbe.

V Domove sociálnych služieb máme väčšinou chodiacich pacientov, ale pribúdajú pacienti, ktorí už potrebujú pomoc. Uzavretosť týchto ľudí, nemožnosť prehodiť pár slov, prejsť sa do najbližšieho parku ich fyzicky aj psychicky ničí. Takže môj prístup je byť s nimi, počúvať ich, keď je na to čas.

V Domove sociálnych služieb máme aj ležiacich pacientov a pacientov, ktorí potrebujú starostlivosť. Pri jednej ležiacej pacientke sami osvedčil prístup komunikovať s ňou, aj keď neodpovedá. To znamená, že tu nepočúvam, ale veľa rozprávam. Pacientka málo hovorí skoro vôbec. Pacientku som naučila, že, ak sa jej niečo nepáči musí mi to povedať nejakým slovkom napríklad nie – čo znamená nechcem už jesť, piť. Po čase sa začala som mnou rozprávať viac. Pozdravím ju, ona odzdraví mňa, zaželám dobrú noc., ona zaželá mne. Dokonca začína odpovedať plnými vetami. Z toho mám veľkú radosť, pretože väčšine opatrovateliek nechce nič povedať prípadne s ňou málo komunikujú.

Potom tam máme ďalšiu ležiacu pacientku, ktorá pekne komunikuje a veľa sa modlí:):):) Takže komunikácia s ňou je cez modlitbu, podaním ruženca do rúk, pustenia rádia lumen, otázkami a spoločnými odpoveďami.

Ďalšia ležiaca pacientka je tiež veľmi veriaca, ale veľmi trpí. Musíme ju kŕmiť cez hadičku aj ciká cez hadičku, vzniká jej veľmi zlý dekubit a dokonca dostala covid. Všetko ju bolí, ale všetko znáša pokorne v Božej odovzdanosti. Vždy jej poviem, že význam jej utrpenia je obetovať utrpenie za svojich blízkych. To ju poteší aspoň na chvíľu. Ukážem jej kríž, Pannu Máriu nech sa na nich chvíľu díva. Trocha sa porozprávame, teda pokiaľ vládze. Dokonca aj mňa požehná:):):)

Potom tam máme ešte jednu pani ležiacu, ale tá si vyžaduje toľko pozornosti, že je to, až unavujúce. Trpí úzkosťami a stále nás volá. Takže človek musí uvážiť, či má ísť za ňou. Ležiaci pacienti majú radi dotyk, takže sa držíme za ruky, pohladím ich po tvári:):):)

Takže ku každému pacientovi inak pristupujem podľa zdravotného stavu psychického a fyzického.

Naše Žilinské bratstvo je mladé bratstvo. Avšak okolité bratstva majú málo členov a aj ich ďalší rozvoj je možný iba zo vzájomnej pomoci.

Pán riadi všetko a všetko má zmysel. Mojou túžbou je poznať našich starkých v bratstvách, avšak toto obdobie to nedovoľuje. Avšak, dôležitá je túžba. Jednu pani terciárku z nášho bratstva máme v jednom Domove dôchodcov, tak chcem zistiť, kde presne a ozvať sa jej trochu.

Plus jednu pani, ktorá bola v druhej skupine so staršími som pozvala k nám na online stretká, keďže sami zdalo, že je plná života a že zvládne mysľou a chuťou do života byť s nami. Ostatní starkí majú vysoký vek a už nevládzu kráčať rýchlosťou nás mladších. Takže, pracujem na spôsobe, ako sa im ozvať. Počas tohto obdobia vďaka online priestoru som mala možnosť spoznať niektorých členov z okolitých bratstiev. Táto doba prináša aj pozitívne veci:):):)

Takže všetko dobré

Zpět na celý program

Categories: FormaceTags: