44.jpg

Příroda: Náš první předek       

Když řeknu, že země je můj předek, je to vědecké tvrzení: Chci se znovu zamyslet nad tímto tvrzením doktora Keolu Foxe, antropologa a genomického výzkumníka z kmene Kānaka Maoli. Samotná země a její podmínky, jako je nadmořská výška a klima, ovlivňují náš genom stejně jako naši lidští předkové.

život a rozjímání


Země je těhotná s Bohem

Věříme skutečně, že Bůh přebývá s námi, v našich životech a v přirozeném světě stvoření? Pohání nás Tělo Kristovo k tomu, abychom uvažovali o Bohu ve stvoření? Pokud ano, jak můžeme říci “Amen” na přijetí Těla Kristova a přitom se dopouštět ničení životního prostředí? Existuje rozpor mezi tím, co tvrdíme, že jsme, nebo spíše co tvrdíme, že vidíme, a tím, co skutečně děláme.

téma vzkříšení

Zaslíbení pro celé stvoření

Kde je tento vzkříšený Kristus? Všude a všude kolem nás – ve vás, ve vašem sousedovi, na dřínu venku, na pučící vinné révě, v mravencích, kteří vyskakují skulinami. Celý svět je naplněn Bohem, který prozařuje i ta nejtemnější místa našeho života.