Vzkříšení a vtělení

Pokud původní božské vtělení bylo a je pravdivé, pak je vzkříšení nevyhnutelné a nezvratné. Pokud byl velký třesk vnějším východiskem věčného Kristova tajemství, pak víme, že tento věčný logos vede stvoření někam k dobrému a vesmír není chaotický ani nesmyslný. Alfa a Omega jsou ve skutečnosti jedno a totéž.

Svět krásy

Jestliže bouřlivý svět nepřestal být krásný, ani láska nepřestala být láskou: „I zraněný svět nás živí. I zraněný svět nás drží, dává nám chvíle úžasu a radosti.“ To je moje poslední nejoblíbenější autorka Robin Wall Kimmererová a má pravdu: pokud si vybíráme radost místo zoufalství a lásku místo nenávisti, je to proto, že Země nám lásku a radost nabízí každý den.

Duše přírody

Představte si místo, bytost nebo komunitu, kterou máte rádi a která trpí klimatickými a environmentálními škodami….. Chci, abyste se opřeli o soucit a vděčnost a zakořenili v nich a zpřístupnili svůj záměr, svou motivaci zmírnit utrpení milované osoby. Když se nadechnete, vdechněte jejich utrpení, a když vydechnete, vydechněte svůj soucit…..

Spiritualita Země

Ekologický teolog Thomas Berry (1914-2009):Abychom uchránili tento posvátný svět našeho původu před zničením, je naší velkou potřebou obnova celé západní nábožensko-duchovní tradice….. Potřebujeme se posunout od spirituality odcizení od přírodního světa ke spiritualitě důvěrného vztahu s ním, … ke spiritualitě božského, jak se zjevuje ve viditelném světě kolem nás, od spirituality zabývající se spravedlností pouze vůči lidem ke spravedlnosti, která zahrnuje širší společenství Země…..

Oslava vtělení

Raná východní církev, kterou ve Spojených státech a západní Evropě zná příliš málo lidí, jasně ukázala, že Kristovo vtělení projevuje univerzální princip. Vtělení neznamenalo jen to, že se Bůh stal Ježíšem, ale že Bůh řekl ano hmotnému vesmíru a samotné tělesnosti. Východní křesťanství chápe tajemství vtělení v univerzálním smyslu. Je to tedy vždy advent, protože Bůh přichází na svět navždy (viz Jan 1,9).

44.jpg

Příroda: Náš první předek       

Když řeknu, že země je můj předek, je to vědecké tvrzení: Chci se znovu zamyslet nad tímto tvrzením doktora Keolu Foxe, antropologa a genomického výzkumníka z kmene Kānaka Maoli. Samotná země a její podmínky, jako je nadmořská výška a klima, ovlivňují náš genom stejně jako naši lidští předkové.

život a rozjímání


Země je těhotná s Bohem

Věříme skutečně, že Bůh přebývá s námi, v našich životech a v přirozeném světě stvoření? Pohání nás Tělo Kristovo k tomu, abychom uvažovali o Bohu ve stvoření? Pokud ano, jak můžeme říci „Amen“ na přijetí Těla Kristova a přitom se dopouštět ničení životního prostředí? Existuje rozpor mezi tím, co tvrdíme, že jsme, nebo spíše co tvrdíme, že vidíme, a tím, co skutečně děláme.

téma vzkříšení

Zaslíbení pro celé stvoření

Kde je tento vzkříšený Kristus? Všude a všude kolem nás – ve vás, ve vašem sousedovi, na dřínu venku, na pučící vinné révě, v mravencích, kteří vyskakují skulinami. Celý svět je naplněn Bohem, který prozařuje i ta nejtemnější místa našeho života.