život a rozjímání

Františkův duch

Uvědomil si, že má svobodu stát se občanem světa, který se ještě nenarodil, žít podle jiných hodnot než jeho rodiče a vrstevníci a vyzvat je, aby se na život dívali z nové perspektivy: V tomto případě se jednalo o vizi Boha, nikoli o konzumní způsob života, provinčnost a snahu o získání statusu ze třináctého století.

Pavel - mystik

Přetahovaná s pravdou

je tajemná účast na Kristu. Není to něco, čeho dosáhneme vlastním výkonem. Je to něco, na čem se již podílíme a často o tom prostě ani nevíme. Všichni již proudíme v Kristově vědomí, v onom trojičním proudění života a lásky, kterým se pohybujeme dovnitř a kolem všeho a skrze všechno. Prostě si to neuvědomujeme.