život a rozjímání

Františkův duch

Dvacátý čtvrtý týden: Františkánská kontemplace a akce

 Nejvyšší, slavný Bože, osviť temnoty mého srdce a dej mi pravou víru, jistou naději a dokonalou lásku, smysl a poznání, Pane, abych mohl plnit tvůj svatý a pravdivý příkaz. -František, „Modlitba před krucifixem“.

Všichni jsme propojeni

Teolog a duchovní Bruce Epperly píše o aktuálním významu františkánského odhodlání ke kontemplaci i k činům:

Bruce Epperly
Bruce Epperly

Domnívám se, že Františkovo poselství je ještě důležitější ve světle   poslední pandemie. František – a jeho duchovní sestra Klára – nám připomínají, že jsme všichni propojeni. Cesty chamtivosti, konzumerismu, individualismu a nacionalismu ohrožují planetu a její národy. Ve Františkově duchu musíme prolomit bariéry mezi přítelem a cizincem, občanem a přistěhovalcem, bohatým a chudým. Pokud chceme přežít v tomto stále více vzájemně závislém světě. Národy potřebují vnímat vlastenectví ve smyslu loajality ke světu i sebepotvrzení. Máme-li v příštích letech a staletích vzkvétat, potřebujeme františkánskou vizi celého stvoření, které zpívá chválu Stvořiteli. Stejně jako František a Klára se musíme stát světci milujícími Zemi a oddanými naší planetě a jejím národům – v naší době i v době našich dětí a vnuků.

Vzor sv. Františka z Assisi

Epperly se na návštěvě Assisi s Františkem jako vzorem zamýšlí nad tím, jak bychom se mohli podílet na uzdravení světa:

Obnova na základě  vnitřní zkušenosti

Když jsem procházel ulicemi Assisi, uvědomil jsem si, že potřebuji moudrost tohoto světce, který se snažil reformovat církev na základě své zkušenosti s živým Bohem. Poznal jsem, že církev vždy potřebuje reformu, ale tato reforma musí být založena na vnitřní duchovní zkušenosti. . . .

Obnova na základě vize o Bohu

František zjistil, že navzdory tomu, že byl vojenským zajatcem, který se zotavoval z traumatu z bitvy, každodenní svět, jehož hodnoty považoval za samozřejmé, nebyl jeho jedinou možností. Jeho život mohl být jiný. Svět mohl být úplně jiný, než si představoval. Došlo mu, že jeho osud může zahrnovat to, že se stane jedním z Božích poslů, kteří budou v čase a prostoru zprostředkovávat Skutečnost, která ho láká. Uvědomil si, že má svobodu stát se občanem světa, který se ještě nenarodil, žít podle jiných hodnot než jeho rodiče a vrstevníci a vyzvat je, aby se na život dívali z nové perspektivy: V tomto případě se jednalo o vizi Boha, nikoli o konzumní způsob života, provinčnost a snahu o získání statusu ze třináctého století.

Duchovní obnova k modlitbě

František byl na pokraji dobrodružství duchovní proměny, které ho mělo přivést od privilegií k modlitbě a od vlastního zájmu k loajalitě ke světu. Jeho cesta měla inspirovat budoucí dobrodruhy, aby se vydali cestou duchovního aktivismu a představili si proměněnou církev, která bude reagovat na proměněný svět. . . .

Stát se tady a teď mystiky

Bůh nás volá k mystickému aktivismu, hluboce zakořeněné spiritualitě inspirované setkáním s Bohem a oddaností duchovním praktikám, abychom světu přinášeli krásu a uzdravení. Jdeme-li ve stopách Františka a Kláry, jsme povoláni být mystiky tady a teď, ne v nějakém vzdáleném věku . . . . V rámci konkrétních omezení našeho života se naše dary prožívají a rozšiřují, když se věnujeme modlitebnímu aktivismu.

Prameny:

Bruce Epperly, Walking with Francis of Assisi: From Privilege to Activism (Cincinnati, OH: Franciscan Media, 2021), ix, 8–9, 4–5, 12.

Image credit: Carrie Grace Littauer, Daily Meditation 2022 Series (detail), 2022, photographs, Colorado. Jenna Keiper, 2022, triptych art, United States. Click here to enlarge the image.

This year we invited a few photographers, including Carrie, to share their vision with us in an artistic exploration for the Daily Meditations. The inspiration questions we asked each artist to create from were: How do you as an artist connect to and engage with (S)spirit and/or tradition(s)? How can we translate deeper truths through a lens? and How can we show our inherent connectedness (of humans, nature, other creatures, etc.) through imagery? This week’s images by Carrie Grace Littauer appear in a form inspired by early Christian/Catholic triptych art: a threefold form that tells a unified story. 

Image inspiration: What intersects most with my contemplative practice – [is] to venture into my backyard for contemplative walks and photography of what I find there. I’m often stunned. Finding the beauty in the every day and right under my nose seems like the greatest spiritual invitation. —Carrie Grace Littauer