Hledání Grálu

Hledání a jeho otázky

Proč to vlastně dělám? Proč cítím to, co cítím? Tento hněv, tuto bolest? Dokud to nepocítíme, dokud nesestoupíme do zármutku, do hlubin, do velkého nevědomí, nebudeme obvykle znát hlubší odpovědi. Zůstaneme na úrovni povrchních životních otázek, což je právě to, že se nevydáme na cestu hledání.

Duch svatý - křest ohněm

Nesmírnost uvnitř tebe

Existuje Vnitřní připomínač a Vnitřní učitel (viz Jan 14,26; 16,4), který drží pohromadě všechny nesourodé a roztříštěné části našeho života, který vyplňuje všechny mezery, který vlastní všechny chyby, který odpouští všechna selhání – a který nás miluje do stále hlubšího života. To je popis práce Ducha svatého, který je pramenem, jenž v nás vyvěrá (Jan 7,38-39)

Trojice

Být odpojeni od Trojice je bolestivé (The Pain of Disconnection)

Můžeme proto věřit, že Duch svatý je naším vnitřním naváděcím prostředkem. Přes všechnu naši hloupost a naše chyby existuje pro nás hluboká vnitřní intuice, že jsme synové a dcery Boží. Bez ohledu na to, jak jsme ztraceni ve světě, stále nás Duch vede zpět “domů” – k lásce, ke spojení, ke smysluplnému vztahu s Někým nebo ve spojení s duší. Jen Bůh v nás zná Boha. Je to Bůh v nás, kdo miluje Boha. Je to Bůh v nás, kdo rozpoznává Boha. A právě to je Trojice.