Život ve vztahu     

Prorok nás vede k tomuto životu vztahu, abychom byli ve spojení s přírodou, okamžikem, člověkem, modlitbou, společenstvím. Jakmile tyto momenty vztahu přerušíme, přerušíme možnost společenství a přerušíme možnost být lidmi s nějakou skutečnou hloubkou.

 Laskavý vesmír   

Osvícení znamená vidět a dotknout se velkého tajemství, velkého vzoru, Velké skutečnosti. Ježíš tomu říkal Boží vláda, Buddha tomu říkal osvícení. Filozofové by to mohli nazvat Pravdou. Mnozí z nás ji vnímají jako Základní lásku. Zde je mantra, kterou si můžete během dne opakovat, abyste si ji připomněli:

Boží život žije sám v sobě ve mně. Uvědomuji si, že život žije sám v sobě ve mně.

Boží láska žije sama sebe ve mně. Uvědomuji si, že ve mně žije láska.

Rostoucí benevolence   

Svět je takový, jak ho vidíte a jaký si ho uděláte. Pokud se na svět díváte laskavýma očima, svět vám to oplatí laskavostí. Pokud se na něj díváte s podezřením a sobectvím, dostane se vám na oplátku toho samého. Důvěra plodí důvěru a strach plodí strach.

Hledání Grálu

Hledání a jeho otázky

Proč to vlastně dělám? Proč cítím to, co cítím? Tento hněv, tuto bolest? Dokud to nepocítíme, dokud nesestoupíme do zármutku, do hlubin, do velkého nevědomí, nebudeme obvykle znát hlubší odpovědi. Zůstaneme na úrovni povrchních životních otázek, což je právě to, že se nevydáme na cestu hledání.

Duch svatý - křest ohněm

Nesmírnost uvnitř tebe

Existuje Vnitřní připomínač a Vnitřní učitel (viz Jan 14,26; 16,4), který drží pohromadě všechny nesourodé a roztříštěné části našeho života, který vyplňuje všechny mezery, který vlastní všechny chyby, který odpouští všechna selhání – a který nás miluje do stále hlubšího života. To je popis práce Ducha svatého, který je pramenem, jenž v nás vyvěrá (Jan 7,38-39)

téma vzkříšení

 Bůh je s námi skrze všechno

Jediným Božím úkolem je proměnit smrt v život. To je to, co Bůh dělá s každým novým jarem, každým novým životem, každým novým obdobím, každým novým čímkoli. Bůh je ten, kdo vždy proměňuje smrt v život, a nikdo, kdo důvěřuje tomuto Bohu, nebude nikdy zahanben (Žalm 25:3).

Neboj se

Strach nás může ochromit

Nenajdeme-li doprovázení zůstane většina z nás na povrchu vlastního života. A tam nás bude ochraňovat naše ustrašená duše – chránit nás před obtěžováním druhých lidí. Přijmeme-li božský doprovod, doslova “najdeme svou duši” a najdeme Toho, kdo v ní s l