Láska: Oheň transformace

Sedmý týden: Mystikové v ohni lásky

Vědkyně a teoložka Ilia Delio představuje obrazy ohně, aby popsala Boží přítomnost ve svém životě:

Nesmírná láska v srdci je jako oheň

Jako františkánka na pokraji řeholního života mi zkušenost s lidskou a Boží láskou odhalila hlubokou životní vášeň v srdci života, vášeň, která roznítila mé srdce; ve skutečnosti jsem chtěla milovat Boha bez míry.

Duchovní oheň v srdci zlikviduje všechen sebeklam

Láska je oheň proměny, který neustále potřebuje dřevo, aby se udržel při životě. Skutečný oheň je ničivý; vrhněte se do ohně a budete zničeni. Boží oheň je také ničivý, protože dokáže rychle zlikvidovat všechny sebeklamy, velkolepé představy, nafouknuté ego a sebestřednost. Vhoďte se do duchovního ohně božské lásky a vše, čeho se chápete, bude zničeno, dokud nezůstane nic než čistá pravda o vás samých. [1] …

Duchovní oheň v srdci nabízí božskou přítomnost

Hluboko v jeskyni svého srdce, v hlubině, která patří jen mně, poznávám oheň, který jasně hoří a sálá teplem. Skrze tento žhnoucí oheň vidím obrys tváře, Kristovy tváře, ale vidím také svou tvář, a pak začínám vidět Kristovu tvář jako svou tvář. Někdy nedokážu rozeznat Kristovu tvář od své vlastní a najednou poznávám jedinou tvář, jejíž oči hledí dovnitř i ven. Slovo „Bůh“ prostě nevystihuje tuto nekonečnou hloubku mé duše, která se táhne k nekonečnému horizontu. Už jen z jeho neomezené podstaty vím, že to musí být božský život, protože je to život jiný než můj vlastní, a přesto s mým vlastním životem propletený. [2]

Delio je svědkem toho, že oheň v jejím srdci je univerzálním pozváním pro každého z nás, abychom se proměnili:

Lidský život je vesmír, kde je možno se zamilovat do Boha

Každý lidský život je vesmír, který se vine do budoucnosti. Každý život se podílí na životě celku. Poznala jsem, že oheň v mém srdci je ohněm v srdci vesmíru a že jeho plameny neuhasnou. Tento oheň zničí to, co není Bůh, a to, co je Bůh, ukove do stále nové a nové Boží přítomnosti, protože Bůh se v nás věčně rodí. V tomto životě, v této chvíli, dovolím, aby vše, co utvářelo můj život, bylo shrnuto v tomto bezešvém tajemném dechu života. Znovu a znovu se pouštím a skáču do klína Božího milujícího objetí. Každým okamžikem se zamilovávám do Boha. Bůh mě totiž zná hluboce, tak, jak sám sebe stále sotva znám; a právě v této nekonečné nevyzpytatelné hloubce, kde láska jasně plane, se učím důvěřovat svým myšlenkám, slovům, činům….. Mám poslání, protože každý člověk má poslání – být pravdou o tom, kým je, aby v něm Bůh mohl být Bohem. Cesta k pravdě vyžaduje trpělivost a důvěru a tato cesta je otevřenou cestou v každém lidském srdci. [3]

Přečtěte si tuto meditaci na stránkách cac.org.

Prameny:

[1] Ilia Delio, Birth of a Dancing Star: From Cradle Catholic to Cyborg Christian (Maryknoll, NY: Orbis Books, 2019), 155–156.

[2] Delio, Birth of a Dancing Star, 202.

[3] Delio, Birth of a Dancing Star, 210–211.

Image credit: Wonderlane, Untitled (detail), Seattle, 2020, photograph, public domainClick here to enlarge image.

A fire of love can fill us up and shine out with great strength.