Těžba nesmrtelného diamantu

Objasnění a znovuobjevení Pravého Já pokládá pevný základ – a jasný počáteční cíl – pro všechna náboženství. Nemůžeme postavit žádný seriózní duchovní dům, pokud nejprve nenajdeme něco pevného a základního, na čem bychom mohli stavět – uvnitř svého Já! Platí zásada “podobné se podobá”. Bůh v nás již zná, miluje a slouží Bohu ve všem ostatním. 

Solidarita

Richard Rohr napsal pětašedesát popisných jmen, jimiž lze vzývat Ducha svatého. V této litanii se Richard dělí o tyto popisy a vyzývá nás, abychom se zamysleli nad tím, co Duch svatý znamená pro náš vlastní život. Doporučujeme vám, abyste je četli pomalu, s vědomím a hlubokým nádechem.

Božská strategie

Modlitba není způsob, jak se snažit Boha ovládat, nebo dokonce jak získat to, co chceme. Jak říká Ježíš v Lukášově evangeliu (11,13), odpověď na každou modlitbu je jedna, stejná a nejlepší: Duch svatý! Bůh nám dává více moci než odpovědí. [2] 

Blízko jako náš dech

Duch svatý v nás je touha uvnitř každého z nás, která chce stále navazovat spojení, vztahy a společenství. Není nad námi. Není nad námi – je v nás. Je dostupný jako náš dech, a proto Zmrtvýchvstalý Kristus dává Ducha svatého tím, že dýchá na učedníky. V podstatě říká: “Tady je! Tady je! Můžete vdechnout to, co jsem já vydechl?”.

023-2 jpg

Chvíle odevzdání  

Podívejte se na Matku Marii. Židovská teenagerka z dělnické třídy. Svobodná. Přijímá nezvanou návštěvu obrovské okřídlené bytosti, která naplní její pokoj svou září a předá Marii její posvátné pokyny. “Budeš nádobou pro vtělení božství zde na zemi,” prohlašuje. “A bude to bolet jako čert, když budeš jeho matkou.” Marie se zachvěje, ale zůstává přítomná. A pak řekne ano. “Hineni. Tady jsem. Staň se vůle tvá.”

Duch nás pohání ke spravedlnosti

Síla tohoto letničního probuzení však nespočívala ve vnějších projevech mluvení jazyky a uzdravování, ale v zázraku, kdy se černí a bílí lidé společně klaněli, muži a ženy společně kázali a samotnou svou přítomností na jednom místě deklasovali rasismus a sexismus. Duch stále působí, když překonáme své předsudky a rozdíly. [2]

Učil jsem se od druhých       

Když jsem byl v roce 1969 vyslán jako diakon do Acoma Puebla v Novém Mexiku, měl jsem jen základní znalosti o náboženství původních obyvatel. Pozoroval jsem, jak matky v pueblu ukazovaly svým dětem, jak si mají tiše zamávat ranním sluncem směrem k obličeji, stejně jako se my učíme “žehnat” znamením kříže. Domorodí obyvatelé zde měli kontemplativní modlitbu dávno předtím, než jsme se objevili my, františkáni.

Duch svatý - křest ohněm

Síla smíření

Obnovení království skrze moc Ducha ve skutečnosti převrátilo status quo. Jak již předpověděli Maria a Zachariáš, ti, kdo se nacházejí na spodku společenského žebříčku – ženy, mládež a otroci – budou příjemci Ducha a nositeli jeho moci [Lk 1,46-55; 1,67-79].

Duch svatý - křest ohněm

Duch je životní síla

Duch Boží je rozpoznán na začátku Bible, když hraje svou roli v příběhu stvoření. Duch svatý jako dech je silou, která dává život všemu živému ve vesmíru (Genesis 1,2). Tím, že tak činí, je stvoření chápáno jako Boží čin. Duch svatý hýbe biosférou a dává život všemu, co se v ní nachází. . . .