Bůh je milovaný

Kristus je všude

Když vím, že svět kolem mne je místem skrývání i zjevení Boha, nemohu již udržovat výrazný odstup mezi přirozeným a nadpřirozeným, mezi svatým a profánním. (Božský “hlas” to přesně objasňuje velmi odolnému Petrovi ve Skutcích 10). Vše, co vidím a znám, je skutečně jeden “vesmír”, který se točí kolem jednoho koherentního středu.

Trojice - týden 11

Božské ženství

Zamyslete se nad tím, jak vaše kultura reagovala na myšlenku Boha jako ženy. Jak (pokud vůbec) byla Božská ženská a ženská energie ve vás porušena, zahanbena, zneužita, umlčena a nebo zesměšňována? Ať už jste žena nebo muž. Zamyslete se nad tím, jak je ženskost oslavována ve vaší kultuře. . . .