Oplývající laskavostí

Pokud je srdce božského tajemství obráceno v soucitu ke světu, pak oddanost tomuto Bohu vtahuje osoby do podoby božského společenství se všemi ostatními: “Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec” (Lk 6,36). Popírat své spojení s trpícími potřebami druhých znamená odpoutat se od božského společenství.

Reakce na mezery

To je to, co je tak pozoruhodné na duchu vůdců, jako je Nelson Mandela a Desmond Tutu, kteří jsou nepochybně zkušení v protestu a odporu. Přestože nesli velké břemeno mezer nespravedlnosti, vyzařovalo z nich přesvědčení, a ne odsouzení, vykoupení, a ne konečný soud, přijetí, a ne odmítnutí. Skutečně prorocká povaha jejich práce v Jihoafrické republice spočívala v tom, že usilovali o spravedlnost s kvalitou milosrdenství, která utvářela snahu o společenství s nepřáteli a cizinci.

Boží soucit a proroci

Milosrdenství nepřebíjí spravedlnost, ale překonává ji. Milosrdenství je hlubokým tajemstvím toho, kdo je Bůh. “Neboť já jsem Bůh a ne smrtelník, Svatý uprostřed vás a nepřijdu v hněvu” (Oz 11,9). Základní Boží charakteristikou, vyvyšující božství nad všechny lidi, je Boží bezmezné milosrdenství, Boží láska jako lůno.

přesto mi právě toto poznání - že jsem ještě nežil lásku - umožňuje stát pod vodopádem nekonečného milosrdenství. Teprve pak vím, jak nechat milosrdenství volně proudit skrze mě. To, že ji nezaslouženě přijímám, mi umožňuje ji nezaslouženě dávat. 

Všichni potřebujeme odpuštění

přesto mi právě toto poznání – že jsem ještě nežil lásku – umožňuje stát pod vodopádem nekonečného milosrdenství. Teprve pak vím, jak nechat milosrdenství volně proudit skrze mě. To, že ji nezaslouženě přijímám, mi umožňuje ji nezaslouženě dávat. 

Všechno je dar

Brzy se nám zprotiví, když nedostaneme to, co si myslíme, že si zasloužíme. Evangelium tedy říká: “Přestaňte očekávat!”. Nárokovost je pro duši smrtící. Všechno je dar – stoprocentně čistý dar. Důvod, proč se kdokoli z nás dnes ráno probudil, má jen velmi málo společného s námi a všechno souvisí s Bohem.