Duch svatý - křest ohněm

Duch svatý

Shrnutí dvacátého třetího týdne 5. června – 10. června 2022


Neděle

Můžeme poznat lidi, kteří prožili druhý křest v Duchu svatém. Bývají milující. Bývají vzrušující. Chtějí sloužit druhým, a ne si jen nechat sloužit. Promíjí samotnému životu, že není vším, v co kdysi doufali. Odpouštějí svým bližním. Odpouštějí sami sobě, že nejsou tak dokonalí, jak by chtěli být. -Richard Rohr


Pondělí

Mladí lidé, které otec Richard učil a vedl na rekolekcích, byli ohromeni poselstvím evangelia. Jejich týdenní modlitební setkání začínala vroucí charismatickou modlitbou a ze skupinky teenagerů se někdy rozšířila na více než tisíc osob různého věku a různého původu.
-Andreas Ebert a Patricia C. Brockmanová


Úterý

Existuje Vnitřní připomínač a Vnitřní učitel, který drží pohromadě všechny nesourodé a roztříštěné části našeho života, který vyplňuje všechny mezery, který vlastní všechny chyby, který odpouští všechna selhání – a který nás miluje do stále hlubšího života. To je popis práce Ducha svatého.
-Richard Rohr


Středa

Duch svatý je jako dech silou, která dává život všemu živému ve vesmíru (Genesis 1,2). Když tak činí, stvoření začíná být chápáno jako Boží čin. Duch svatý hýbe biosférou a dává život všemu v ní.
-Grace Ji-Sun Kim

Čtvrtek

Bylo to dílo Ducha svatého, který svedl dohromady ty, kteří si byli cizí, a smířil ty, kteří by jinak žili odděleně od těch, kteří se jim nepodobají. -Amos Yong


Pátek

Mystika každodenního života je příležitostí k hlubokému proniknutí do hlubin lidské zkušenosti, vztahů s druhými lidmi a setkání s přírodou. -Barbara Holmesová

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

Cvičení ve dvacátém třetím týdnu


Litanie k Duchu svatémuA já budu prosit Otce a on vám dá jiného Utěšitele a Pomocníka, aby byl s vámi navěky, Ducha pravdy. . . . Toho Ducha znáte, neboť zůstává s vámi a bude ve vás. -Jan 14,16-17


Během své postní poustevny před několika lety otec Richard sestavil tuto modlitební litanii o Duchu svatém, přičemž si představil mnoho popisných jmen Ducha. Zveme vás, abyste si tato jména Ducha pomalu přečetli jako způsob, jak probudit přítomnost Ducha ve svém životě. Chcete-li si poslechnout delší zvukovou verzi, kterou čte otec Richard, klikněte na obrázek níže.

Pure Gift of God
Indwelling Presence
Promise of the Father
Life of Jesus
Pledge and Guarantee
Defense Attorney
Inner Anointing
Homing Device
Stable Witness
Peacemaker
Always Already Awareness
Compassionate Observer
God Compass
Inner Breath
Mutual Yearning Place
Hidden Love of God
Implanted Hope
Seething Desire
Fire of Life and Love
Truth Speaker
Flowing Stream
Wind of Change
Descending Dove
Cloud of Unknowing
Uncreated Grace
Filled Emptiness
Deepest Level of Our Longing
Sacred Wounding
Holy Healing
Will of God
Great Compassion
Inherent Victory

You who pray in us, through us, with us, for us, and in spite of us.
Amen, Alleluia!

Čistý Boží dar
Obyvatelná přítomnost
Otcův příslib
Ježíšův život
Slib a záruka
Obhájce
Vnitřní pomazání
Naváděcí zařízení
Stabilní svědek
Mírotvorce
Vždy již při vědomí
Soucitný pozorovatel
Boží kompas
Vnitřní dech
Místo vzájemného toužení
Skrytá Boží láska
Vložená naděje
Vroucí touha
Oheň života a lásky
Mluvčí pravdy
Tekoucí proud
Vítr změny
Sestupující holubice
Oblak nevědomosti
Nestvořená milost
Naplněná prázdnota
Nejhlubší úroveň naší touhy
Posvátné zranění
Svaté uzdravení
Boží vůle
Velký soucit
Neodmyslitelné vítězství

Ty, který se modlíš v nás, skrze nás, s námi, za nás a navzdory nám.
Amen, aleluja!

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

Prameny:

Experience a version of this practice through video and sound.

Adapted from Richard Rohr, The Naked Now: Learning to See as the Mystics See (New York: Crossroad Publishing, 2009), 168-169. 

Image credit: Arthur Allen, Daily Meditation Spring 2022 Series (detail), 2022, photographs, France. Jenna Keiper, 2022, triptych art, United States. Click here to enlarge the image.

This week’s images by photographer Arthur Allen appear in a form inspired by early Christian/Catholic triptych art: a threefold form that tells a unified story. This year we invited a few photographers to share their vision with us in an artistic exploration for the Daily Meditations. The inspiration questions we asked each artist to create from were: How do you as an artist connect to and engage with (S)spirit and/or tradition(s)? How can we translate deeper truths through a lens? How can we show our inherent connectedness (of humans, nature, other creatures, etc.) through imagery?

Image Inspiration: My point of departure for this project was a question: Do precious things Glow, or are we casting Light on them? I found no answer (in any philosophical sense) but I did notice in my searches that some images—some “strikes to the eye”—positively wanted me to look at them. They called to me as if I had been ignoring them unfairly, the way I might ignore children’s jokes while I am trying to finish taxes. My goal became to ignore them less. I was surprised by how many of these children can fill a day, how many stories they can tell, and just how dream-like their jokes are.
—Arthur Allen