Reverend Dr. Jacqui Lewis

Jednota v různosti

Shrnutí šestého týdne 6. února – 11. února 2022

Neděle

Jsme různí. Každý z nás, kdo čte tuto meditaci, je jedinečný člověk. Ale zároveň nejsme až tak odlišní a jedineční. Mystikové se proto noří do hlubiny, aby si uvědomili, že jsme více jeden než mnoho.
—Richard Rohr

Pondělí

To, kým budu, je úzce spojeno s tím, kdo jste vy. Jinými slovy, každý z nás je ovlivněn okolnostmi, které ovlivňují lidi kolem nás. Co ubližuje tobě, ubližuje mně. Co léčí tebe, uzdravuje mě.
—Jacqui Lewisová

Úterý

Ubuntu oslovuje naše bližní, muže a ženy. Skrze jejich existenci bychom mohli najít to po čem toužíme : klid, spokojenost a pocit sounáležitosti. Ubuntu nám totiž sděluje , že jednotlivci nejsou ničím bez jiných lidí. Ubundu mezi ně zahrnuje každého, bez ohledu na rasu, vyznání nebo barvu pleti. Ubuntu nejen přijímá naši rozdílnost, ale dokonce jí oslavuje.
—Mungi Ngomane

Středa

Každý z nás je nositelem Boha, svatostánkem Ducha svatého, přebýváme s Bohem, v nejsvětější Trojicí. Zacházet proto s jakýmkoliv člověkem jako s podřadným není jen špatné. Je to, jako kdybychom plivli Bohu do tváře Boha.
—Desmond Tutu

Čtvrtek

Bůh očividně miluje rozmanitost. Stačí se podívat se na svět zvířat, nebo na svět v moři, nebo na každou lidskou bytost: kdo z nás vypadá úplně stejně? Existuje nějaký důkaz v celém stvoření, který by nám dokázal že Bůh dává přednost uniformitě?
—Fr. Richard Rohr

Pátek

Jedno se neustále vynořuje na povrch– ve společenstvích se nám daří vytvářet jednotu mezi lidmi. Osobní zkušenosti vzniklé jednoty mezi národnostmi ve společenství mezinárodní církve jsou přesvědčivější než dosavadní politické rozdělování národů ve světě.
—Howard Thurman

Trénink šestého týdne

Zkoumání našeho života

Reverend Dr. Jacqui Lewis věří, že pravdivé vyprávění našich příběhů nám může pomoci vytvořit různorodou a přitom jednotnou komunitu, kterou si pro nás Bůh přeje. Vyslechněme si její výzvu, abychom se zamysleli nad tím, kdy jsme my “byli jiní” než druzí nebo jak se “jiní” lidé, od nás lišili. Modleme se u toho, čtěme si své každodenní vzpomínky ze života nebo jiné podobné věci sloužící k rozjímání.

Jak se na zkoumání připravit

Příběhy mých rodičů, můj vlastní příběh a spásonosný příběh o Božím závazku uzdravit naše duše a uzdravit svět způsobily, že jsem viděla svět bez rasismu a představovala jsem si svou roli při jeho vytváření. Abychom pochopili, co má Bůh v úmyslu, abychom vnímali Boží vidění, musíme nejen vykládat Písmo. Chceme-li najít pro sebe své Boží povolání a najít jeho plán s námi; musíme se naučit porozumět svému vlastnímu příběhu, prozkoumat záblesky naší svaté představivosti a také se zamýšlet nad slepými místy v naší duši, které zabraňují naší schopnosti vidět to, co pro nás vidí Bůh.

Jaký je váš příběh? . . .

  1. Vzpomeňte si, kdy jste byli poprvé “jiní” nebo odmítnuti za to, že jste sami sebou. Co se vám stalo?
  2. Co vás vaše původní rodina naučila o rase/etnicitě?
  3. Co vás vaše původní rodina naučila o pohlaví a sexualitě?
  4. Jak se v průběhu času změnilo vaše chápání rasové/etnické identity? Nebo jak to, že to zůstalo stejné?
  5. Jak se v průběhu času změnilo vaše chápání sexuality a pohlaví? Nebo jak, že to zůstalo stejné?
  6. Mluvte o svém “třídním” zařazení v životě. Kde jste byli “jiní” nebo jiní kvůli třídním rozdílům?
  7. Kdy jste poprvé začali komunikovat s jinou rasou, etnicitou, pohlavím nebo sexualitou?
  8. Existuje něco, co je třeba ve vašem životě vyznat, odpustit nebo změnit kolem rasy, etnického původu nebo třídy?
  9. Existuje něco, co je třeba vyznat, odpustit nebo změnit kolem pohlaví a sexuality ve vašem životě?
  10. Pokud je život ve vaší náboženské komunitě pokračujícím příběhem, jaký je název této kapitoly? Jaký bude titul za pět let? Napište název tří epizod, které se musí stát, aby se změnil příběh.

Vyzkoušejte si verzi tohoto postupu prostřednictvím videa a zvuku.

 Jacqueline J. Lewis and John Janka, The Pentecost Paradigm: Ten Strategies for Becoming a Multiracial Congregation (Louisville, KY: Westminster John Knox Press, 2018), 18, 19–20.

Image credit: Barbara Holmes, Untitled 24 (detail), 2021, photograph, United States, used with permission. Warren K. Leffler, View of the huge crowd, 1963 (detail), photograph, public domain. Warren K. Leffler, Demonstrators sit, 1963 (detail), photograph, public domain. Jenna Keiper and Leslye Colvin, 2021, triptych art, United States.

The creative team at CAC sent a single-use camera to core teacher Dr. Barbara Holmes as part of an exploration into contemplative photography. Her photos are featured here together with historical images in a form inspired by early Christian/Catholic triptych art: a threefold form that tells a unified story. 

Image inspiration: Humanity is One although we are as diverse as flowers in a field. There is power in many different individuals coming together for one purpose—the March on Washington reminds us that together we have the capacity to be a transformative body and force for change.