Emoce

Obrovská svoboda

Dvacátý pátý týden: Emocionální střízlivost

V dialogu o spiritualitě a Dvanácti krocích otec Thomas Keating (1923-2018) označuje roli citové střízlivosti při zotavení:

Emoční střízlivost

Thomas Keating

Emoční střízlivost je totéž co odpoutání se od vlastních představ o štěstí a také od naší přílišné závislosti na skupině, ke které se cítíme patřit, spolu s naší kulturní podmíněností, vzděláním, osobnostními rysy a emočními vzorci.

Falešné já

Jinými slovy, všechny tyto vnitřní tendence a vnější vlivy se sečetly do falešného já založeného na našich traumatických zkušenostech z raného života, před kterými jsme se snažili utéct… místo abychom jim čelili. Nyní se jim všem prostřednictvím Dvanácti kroků postavíte a v důsledku toho se zrelativizují. . . .

Nevědomá energie v nás

Začala se prožívat obrovská svoboda, která se projevuje schopností sloužit druhým. . . . To se neobejde bez stále hlubšího uvědomování si motivace, která se skrývá v našem nevědomí, protože nevědomá energie je uložena v těle a skrytě ovlivňuje naše chování a rozhodování. Musíme zjistit, co to je, abychom se toho mohli zbavit. . . .

Kdo jsme ve skutečnosti

Jakmile si uvědomíme stinnou stránku své osobnosti a kolik energie vkládáme do programů pro bezpečí, moc a náklonnost, úctu a uznání, uvědomíme si, že svůj život sami nezvládneme. Jinými slovy, první krok se stal ještě hlubší zkušeností, než byla ta původní. Jenže teď už nejde o zoufalý stav mysli, ale o sebepoznání, které se rozrostlo o části naší osobnosti, které jsme neznali, protože jsme často stinnou stránku své osobnosti promítali do někoho jiného. Nyní jsme konfrontováni s tím, kým ve skutečnosti jsme, se všemi svými zlomy a slabostmi.

Učitel CAC James Finley poeticky popisuje setkání s Bohem, které podporuje naše uzdravení ze závislosti:

Vidět sebe jak mne vidí Bůh

 James Finley
James Finley

Mohu se připojit k Bohu a poznat, kým Bůh ví, že jsem? Mohu se připojit k Bohu a vidět, kým mě Bůh vidí být … . ? To je spása.

Opustit své dřívější já nejde bez Boží pomoci

Abych to mohl udělat, musím opustit svůj dosavadní způsob vidění věcí a zjišťuji, že to nedokážu. Bojíme se ztratit kontrolu nad životem, o kterém si myslíme, že ho žijeme, a jsme závislí na tom, co nás svazuje. „Z hlubin k tobě volám, Pane!“ To je to, co se děje. [Žalm 130,1] To je volání o záchranu. . . . Je to možné, abych svůj život svěřil do tvých rukou?

Tajemství našeho kříže je v přítomnosti lásky v našem vystřízlivění

Tajemství kříže je pak tímto tajemstvím osvobození od této hluboké závislosti na iluzi nakonec izolovaného já, které si musí poradit samo. Uvědomit si, že jsem v přítomnosti lásky, která nás miluje a bere nás k sobě. Prostřednictvím tohoto vnitřního procesu učednictví, nebo jak to chceme nazvat, můžeme dojít k… pravému vystřízlivění, k Božímu pokoji, který přesahuje chápání.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

Prameny: