023-3 Proroci

Prorocká pravda 

Nasměrujte mě k inkluzivitě. Pomozte mi přestat stavět jednotlivce do dualistické opozice, spíše mě zaměřte na nápravu nefunkčních systémů a na mou účast v nich. Rozpusťte mé sklony ke klikám, stranickosti, odsuzování, spravedlnosti, skupinám a zatracování či zbožňování těch, o nichž si myslím, že mají víc než já.

Pomoz mi, abych se podílela na zvonění zvonů svobody.

Emoce

Obrovská svoboda

Tajemství kříže je pak tímto tajemstvím osvobození od této hluboké závislosti na iluzi nakonec izolovaného já, které si musí poradit samo. Uvědomit si, že jsem v přítomnosti lásky, která nás miluje a bere nás k sobě