Setkání s Bohem skrze Bibli

Intimní vztah

Pátý týden: Setkání s Bohem skrze Bibli

Vztah je ústředním tématem většiny biblických příběhů:

Bůh touží po našem přítelství

JHVH, který se odhaluje v Bibli, touží nejen po naší fantazii nebo našich myšlenkách, ale dokonce i po našich idejích. Touží s námi být v důvěrném vztahu. Bůh nás stvořil, doslova jako své přátele! Ježíš nám ukázal, že přátelství přijal a pro něj úplně žil. Nikdy o něm nepochyboval. A právě v tomhle musíme Ježíše napodobit. Jít spolu s ním v „triumfálním průvodu“ (2 Korintským 2:14).

Učinil s námi novou smlouvu

Bůh netouží po vztahu založeném na nařízeních a na strachu, ale touží po dobrovolném a svobodném vztahu s přáteli. (Jan 15:15). Říká se tomu „nová smlouva“ (Jeremiáš 31:31; Lukáš 22:20). Pro většinu lidí je to však stále novinka a něco neuvěřitelného.

Bible s každým vytváří intimní vztah

Jedním ze způsobů, jak číst celou Bibli, je všímat si postupného otevírání našeho srdce, postupujícího vztahu s Bohem a se všemi ostatními. Rosteme od dětí, které jen přijímají lásku, k vznikající lásce v nás , k zamilovanosti, ke společenství dospělých. Spiritualita Bible má velkou sílu vytvářet osoby, které mohou přijímat lásku i rozdávat z lásku. Lásku dokonale dokonale svobodnou.

Neboj se intimního vztahu s Bohem

Zdá se, že se všichni bojíme intimity a vyhýbáme se jí. Je příliš mocná a vyžaduje od nás , abychom jí žili. To znamená být sebevědomí, být identičtí, mít svoji důstojnost a určitou odvahu přijmout sami sebe . A pak přichází ještě větší větší výzva. Jakmile objevíme svou identitu, musíme být ochotni ji dát druhému. 

Vztahy tě proměňují

Biblická tradice říká, že pravda se nenachází v abstraktních pojmech, ale v setkání s jinakostí. Stejně jako v Trojici je to láskyplná důvěra k tomu, na co se díváme. Židovský filozof Emmanuel Lévinas (1906–1995) řekl, že jediná věc, která skutečně obrací lidi, je „tvář druhého“. [1] Byla to tvář JHVH pro Mojžíše, tvář milence pro Jákoba, tvář žalobce pro Davida, tvář nepřítele pro Juditu. Tvář proměnila jejich vnitřního člověka. Je to vztah, „tvář druhého“, který nás proměňuje, obrací a dává nám najít naši nejhlubší identitu. Nejsou to knižní znalosti!

Ne na základě jen osobního úsilí, ale…

Filozofická tradice západních křesťanů formuje pravdu myšlenkami , či dnes už sbírkou myšlenek na nichž se filozofové dohodli. Identitu lze tedy získat soukromě, na základě určité soběstačnosti. Mluvíme tedy o „self-made person“ (překl: získané na základě vlastního úsilí) a kulturního prostředí.

…ale na základě osobního vztahu s druhým

Ježíš definuje pravdu jako vztah, spíše než jako pojem. Říká: „Já jsem pravda“ (Jan 14:6) a pak o sobě říká, že žije v absolutním vztahu se svým „Otcem“ (14:7, 9–10) a s Duchem, který je ve vztahu s oběma (14:16–18). To mění celý velký svět náboženství. Přesunuje ho z hádek o myšlenkách a ideologii do světa setkání, vztahů a do světa hledáním druhého. Tím se mění všechno!

[1] See Is It Righteous to Be? Interviews with Emmanuel Lévinas, ed. Jill Robbins (Stanford, CA: Stanford University Press, 2001) for an introduction to his work.

Adapted from Richard Rohr, Things Hidden: Scripture as Spirituality (Cincinnati, OH: St. Anthony Messenger Press, 2008), 53–54, 56, 61.

Image Credit: Barbara Holmes, Untitled 17 & 20 (detail), 2021, photograph, United States, used with permission. Warren K. Leffler, Civil rights march on Washington, D.C., 1963 (detail), Photograph, public domain. Jenna Keiper and Leslye Colvin, 2021, triptych art, United States.

The creative team at CAC sent a single-use camera to core teacher Dr. Barbara Holmes as part of an exploration into contemplative photography. Her photos are featured here together with historical images in a form inspired by early Christian/Catholic triptych art: a threefold form that tells a unified story. 

Image Inspiration: The Bible reveals the ongoing work of liberation by God and God’s people. It is a bridge to our understanding of God moving through the ordinariness of time and space. Just like this river: symbolizing the continuing story of the struggle for justice as it flows around and through this freedom fighter of the 1960s.

Explore Further. . .