Uvidět sami sebe tak, jak nás Vidí Bůh

Učitel CAC a terapeut James Finley dnes sdílí své přesvědčení, že osvobodit se od našich závislostí můžeme pouze tím, že budeme léčit nejdříve své prvotní zranění, a tím je ztráta vztahu s boží láskou. Vyléčí nás naše snaha vidět sami sebe tak, jak nás vidí Bůh.

Otázka pro mé nejvnitřnější já

Mohu říci, že opravdu nejvnitřnější otázka mého já, není otázka co si o mně myslí můj otec, co si o mně myslí má matka, nebo můj manžel , nebo má manželka, nebo můj zpovědník či můj šéf v zaměstnání a dokonce ani otázka co si o sobě myslím já sám, ale je to otázka, zda se mohu vnitřně spojit s Bohem a dozvědět se od něj, jak se na mne dívá on. Mohu se nějak spojit s Bohem a zjistit co si o mne myslí on? To je pro mne cesta spásy.

Není jednoduché ponořit se do hlubiny svého já

Abych toho mohl docílit, potřebuji se zbavit svého dosavadního způsobu nahlížení na můj život. Jenže jsem zjistil, že mi to nejde. Bojím se ztratit kontrolu nad svým životem, opustit moji závislost na tom, že mám nad vším kontrolu… Teprve tajemství kříže mi pomohlo osvobodit se od hluboké závislosti na sobě samém, pomohlo mi plně si uvědomit, že žiji ve skutečné a přítomné Lásce, která mne opravdu miluje a zve mne k sobě…

Boží láska

Jim uvnitř sebe prožíval, že Bůh – Láska – říká každému z nás, uprostřed našich strastí v životě:

Víš co? . . .  Jsem do vás zamilovaná. Jsem do vás tak zamilovaná, že se vám naprosto odevzdávám , jste opravdu nekonečně drahocenní v mých očích, i přes všechny vaše těžkosti v srdci. Přes všechny zatím neřešitelné záležitosti jste pro mne opravdu drahocenní , vydávám se vám celým svým bytím. . . .

Ježíšův zázrak v nás

Jim Finley pak uzavírá:

Taková je víra ve vyšší moc. V ní se naše nedostatečnost ztratí, přestane mít nad námi autoritu. Autoritu má už jen Láska. Takové je evangelium. Všechny příběhy o Ježíšových zázracích mají vlastně stejný princip. Člověk Kristu odevzdává své utrpení. Ježíš mu naslouchá a pak zareaguje. Ježíš má pro nás hlubší pochopení toho, že někdo zemřel, nebo že člověk nemůže chodit, nebo že je zařazen do společnosti jako prostitutka nebo výběrčí daní. Chápe že náš problém spočívá v tom, že si myslíme, že chápeme příčiny našeho neštěstí, a nevidíme, že se omylem stalo středem našeho života. Při pohledu do Ježíšových očí se v nich najednou odrazí naše pravá tvář a vidíme se spolu s Kristem v Bohu. Tomu se říká spása zážitkem.

James Finley, “Mystical Sobriety,” “Addiction,” Living School Alumni Quarterly, issue 3 (Fall 2019), video teaching

Image Credit: Rose B. Simpson, The Secret of Flight (detail), 2015, sculpture.

We featured the artist of these sculptures, Rose B. Simpson, at our recent CONSPIRE conference—so many of us were impacted by her creations that we decided to share her work with our Daily Meditations community for the month of November.

Image Inspiration: I’m this post-colonial, bi-cultural being in the world who has experienced. . . the gift of perspective in context in this foundation but also this deep asking of why. Why do we do the things we do? Why do we live the way we do? Why have the things happened to us that have happened and why do we continue to abuse each other and also our environment and ourselves? —Rose B. Simpson, CONSPIRE Interview, 2021

Learn more about the Daily Meditations Editorial Team.