Jsme stvořeni k obrazu Božímu

Zatímco mnoho dalších duchovních spisovatelů ve Francii sedmnáctého století zastávalo pesimistický pohled na lidskou bytost a zdůrazňovali hřích a odříkání Francis de Sales věřil v přirozenou dobrotu lidské přirozenosti. Lidské bytosti mají přirozený sklon milovat Boha