odevzdej sebe Bohu

Dovolit životu, aby stoupal i klesal

Patnáctý týden: Odevzdej se lásce

Ježíšův stav byl božský, přesto nelpěl na rovnosti s Bohem, ale vyprázdnil sám sebe. (….a přece na své rovnosti nelpěl) —Filipenským 2:6–7

Meditace tohoto týdne se zaměřují na odevzdání se lásce, zvláště podle vzoru Ježíše. Otec Richard Rohr se zamýšlí nad tím , že Ježíš úmyslně sestoupil až na dno:

Pavel napsal dopis Filipanům o Ježíšově cestě

V přehršli bohatých témat Květné neděle nás hodlám nasměrovat k velkému parabolickému pohybu popsanému ve 2. kapitole listu Filipanům. Většina se domnívá, že se původně jednalo o chvalozpěv zpívaný v raně křesťanské komunitě. Abychom měli poctivý vstup, nabídnu vám život měnící citát z knihy C. G. Junga (1875-1961) Psychologické úvahy:

Carl Jung
C. G. Jung

C. G. Jung si všiml obratu v Ježíšově životě

V tajné hodině poledne života se parabola obrátí. Rodí se smrt. Druhá polovina života neznamená vzestup, rozvíjení, růst, bujení, ale smrt, protože konec je jeho cílem. Negace naplnění života je synonymem odmítnutí přijmout jeho konec. Obojí znamená nechtít žít a nechtít žít je totožné s tím, že nechceme zemřít. Vzestup a ubývání tvoří jednu křivku. [1]

Ježíš na sebe vzal podobu poníženého otroka

Chvalozpěv z listu Filipanům umělecky, upřímně, ale odvážně popisuje onu “tajnou hodinu”, o níž mluví Jung, kdy Bůh v Kristu obrátil směr, kdy svíčka začala ubývat. Říká, že to začíná velkým sebe vyprazdňováním nebo kenózou, kterou nazýváme Vtělením, a končí Ukřižováním. Brilantně spojuje obě tajemství jako jeden pohyb, dolů, dolů, dolů ke kořenům stvoření, do hlubin a smutku lidstva a do konečného ztotožnění s těmi, kdo jsou na samém dně (“vzal na sebe podobu otroka”, Filipským 2:7). Ježíš představuje naprostou Boží solidaritu s lidskou situací, ba dokonce lásku k ní, jako by říkal: “Nic lidského mi není odporné.” Bůh, pokud má Ježíš pravdu, se rozhodl sestoupit – v téměř naprostém protikladu k našemu lidství, které se neustále snaží šplhat, dosahovat úspěchů, podávat výkony a dokazovat si, co umí.

Najdi v sobě důvěru odevzdat sebe do Boží náruče

Důvěřujte sestupu dolů a Bůh se postará o vzestup. Odměnou lidstvu bude souznění s životním cyklem, souznění mezi sebou navzájem. Už nebude potřebovat vytvářet příběhy úspěchu pro sebe nebo příběhy neúspěchu pro druhé. Lidstvo může být v Ježíši svobodné a oduševnělé místo falešného šplhání do “nebe”. To mělo všechno se mělo změnit a já věřím, že k tomu dojde.

Prameny:

[1] C. G. Jung: Psychological Reflections: A New Anthology of His Writings, 1905–1961, ed. Jolande Jacobi (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1970), 323. 

Adapted from Richard Rohr, Wondrous Encounters: Scripture for Lent (Cincinnati, OH: St. Anthony Messenger Press, 2011), 122–124. 

Image credit: Jenna Keiper, Leaves (detail), 2021, photograph, New Mexico, used with permission. Jenna Keiper, Christ Figure from the Office of Richard Rohr (detail), 2021, photograph, New Mexico, used with permission. Jenna Keiper, Web (detail), 2021, photograph, Washington, used with permission. Jenna Keiper & Leslye Colvin, 2022, triptych art, United States.